B2B: NSE FAGSTILLAS FORBEDRER PARTNERAVTALEN MED ØIF ARENDAL – ØIF Arendal

B2B: NSE FAGSTILLAS FORBEDRER PARTNERAVTALEN MED ØIF ARENDAL

En av ØIF Arendals trofaste støttespillere, NSE Fagstillas, har nylig valgt å forsterke sitt samarbeid med klubben ved å oppgradere fra bronse- til sølvpartner. Dette er en svært gledelig nyhet og viser at både ØIF Arendal og NSE Fagstillas drar nytte av hverandre i en tid hvor slike samarbeid er spesielt verdifulle.

Nytt Partnerskap Signert

Under et bedriftsbesøk forrige uke ble en ny og forsterket kontrakt signert mellom ØIF Arendal og NSE Fagstillas. Denne avtalen vil gi klubben muligheter til å gjennomføre betalte dugnader, samtidig som man får en sterk økonomisk støttespiller i ryggen. NSE Fagstillas vil på sin side få økt synlighet gjennom ØIF Arendals arrangementer og muligheten til å knytte nye kundekontakter via klubbens B2B-nettverk.

NSE Fagstillas ved Nils Olaf Evensen og ØIF Arendals Per Carsten Michelsen, signerer ny kontrakt.

NSE Fagstillas Gir Arbeid

NSE Fagstillas har også gjort en bemerkelsesverdig innsats gjennom et prosjekt sammen med NAV, hvor de holder kurs for personer som har falt utenfor arbeidslivet. Målet med disse kursene er å få deltakerne tilbake i en yrkesaktiv hverdag. Mange har gjennomført kurset, og imponerende 85 % av disse er nå i fast arbeid, enten gjennom ansettelse hos NSE Fagstillas eller hos andre firmaer som har ansatt dem. Ifølge daglig leder Herman Thon er dette meget positive resultater.

Verdier og Mål

Navnet NSE er satt sammen av forbokstavene i de tre verdiene virksomheten er forankret i: Nøyaktighet, Sikkerhet og Erfaring. NSE Fagstillas har som mål å:

Være den foretrukne leverandøren av stillastjenester i regionen

Være fleksible

Levere til konkurransedyktige priser

Levere i rett tid til avtalt pris

Levere kvalitetsmessig arbeid med kompetente medarbeidere

Ha HMS-fokus «under huden»

Fremtiden for Samarbeidet

Hyggelig bedriftsbesøk hos NSE. Fra venstre, Ruth Olaussen (NSE), Nils Olaf Evensen (NSE), Marianne Rasch Johnsen (ØIF), Christine Haaheim (ØIF), Heine Jensen (ØIF) og Herman Thon (NSE). Fotograf og med i møtet, Einar Lande Johansen (ØIF).

Vi er svært glade for å ha NSE Fagstillas med i vårt partnernettverk og ser frem til det videre samarbeidet. Denne forsterkede partnerskapsavtalen viser at det er stor tro på felles suksess og utvikling. ØIF Arendal og NSE Fagstillas vil sammen kunne oppnå store ting, både på og utenfor banen.

For mer informasjon om NSE Fagstillas, besøk deres hjemmeside: https://www.nsefagstillas.no/