STRANDRYDDINGSDAGEN: SEKS BREDDELAG OG ØIF ARENDAL SINE ELITESPILLERE PLUKKET DRØYT ET TONN SØPPEL! – ØIF Arendal

STRANDRYDDINGSDAGEN: SEKS BREDDELAG OG ØIF ARENDAL SINE ELITESPILLERE PLUKKET DRØYT ET TONN SØPPEL!

I et samarbeid mellom Arendals Fossekompani, Våre Strender og ØIF Arendal ble en vellykket strandryddingsdag gjennomført på Kalvehagen mandag. Seks juniorlag fra ØIF Bredde og elitespillerne i ØIF Arendal deltok aktivt i å rydde søppel langs strendene. På bare et par timer klarte de å plukke drøyt 1 tonn søppel, noe som vitner om en imponerende innsats for å bevare miljøet.

Initiativet, som fant sted den 6. mai, ble møtt med stor entusiasme fra både lokale idrettsutøvere og samfunnet generelt. Med støtte fra Arendals Fossekompani, et selskap kjent for sitt engasjement i bærekraftige prosjekter, ble arrangementet en suksess som viser at idretten tar ansvar for å beskytte naturen.

ØIF Arendal sine spillere bidro aktivt i strandryddingen.

Engasjement for miljøet

Strandryddingsdagen er et eksempel på samfunnets engasjement for miljøet. Med deltakelse fra både unge idrettsutøvere og etablerte spillere fra ØIF Arendal, ble det satt fokus på behovet for å ta vare på kystmiljøet og bekjempe forsøpling.

«Det er fantastisk å se så mange engasjerte mennesker samles for å rydde opp langs strendene våre,» uttaler Marianne R. Johnsen i ØIF Arendal. «Som idrettsutøvere ønsker vi å bruke vår stemme og vår innsats for å fremme en bærekraftig fremtid. Dette arrangementet viser at selv små handlinger kan ha stor effekt.»

En engasjert jentegjeng som fant mye søppel langs stranden.

Resultater og innsats

Med deltakernes iver og energi ble en betydelig mengde søppel samlet inn på kort tid. Alt fra plastflasker til fiskegarn ble fjernet fra strandkanten, og dette vil bidra til å bevare det marine livet og sikre at stranden forblir et vakkert og trygt sted for alle.

Arendals Fossekompani har lenge vært engasjert i å støtte lokale miljøinitiativer, og strandryddingsdagen var nok et eksempel på deres dedikasjon til å ivareta naturen. Gjennom slike arrangementer viser de sitt engasjement for å skape et bærekraftig samfunn.

«Arendals Fossekompani er stolt sponsor av ØIF Arendal. Vel så viktig som det sportslige, er engasjementet klubben viser for lokalsamfunnet. Deler av vårt sponsorbeløp er derfor øremerket Strandryddedagen og Våre Strender, da vi her kan bidra positivt til både klubben, regionen og miljøet. Ekstra fint er det at det er de unge klubblagene som hjelper til, og vi håper og tror at aksjonen kan være med å styrke miljøengasjementet blant disse» sier Hanne Watts, VP av Kommunikasjons og Bærekraft.

Det var mye søppel som var skylt i land på stranden i Kalvehagen.

Veien videre

Selv om strandryddingsdagen var en suksess, er det viktig å huske at kampen mot forsøpling er kontinuerlig. Initiativer som dette bør oppmuntres og gjentas jevnlig for å opprettholde et rent og trygt miljø.

Deltakerne i årets strandryddingsdag har vist at hver enkelt kan utgjøre en forskjell. Med fortsatt støtte fra lokalsamfunnet og engasjement fra organisasjoner som Arendals Fossekompani, kan vi sammen jobbe mot en renere og sunnere fremtid for våre strender og hav.

Strandryddingsdagen på Kalvehagen var ikke bare et ryddeprosjekt, men et symbol på samfunnets vilje til å ta vare på miljøet og skape positive endringer. Med flere slike initiativer kan vi håpe på en fremtid der våre strender er frie for søppel og fulle av liv.

Her kan du se et knippe bilder fra strandryddingen.