FOLKETS KAMP: Alt i Bygg AS, Amiga System AS, Arendal Boligbyggelag ABBL, Arendal By, Baker Jørgensen og Bohus Arendal er alle med på 2 kroner per tilskuer til Folkets kamp! – ØIF Arendal

FOLKETS KAMP: Alt i Bygg AS, Amiga System AS, Arendal Boligbyggelag ABBL, Arendal By, Baker Jørgensen og Bohus Arendal er alle med på 2 kroner per tilskuer til Folkets kamp!

Vi setter stor pris på at Alt i Bygg AS, Amiga System AS, Arendal Boligbyggelag ABBL, Arendal By, Baker Jørgensen og Bohus Arendal har engasjert seg i å støtte «Folkets kamp». For hver tilskuer som fyller hallen under håndballkampen mot Fjellhammer den 19. november klokken 17:00, vil disse selskapene støtte «Folkets kamp» på 2 kroner pr tilskuer. Dette initiativet understreker deres sterke støtte til det lokale idrettsmiljøet og samler samfunnet til en spennende begivenhet.

Klikk her for å hente ut gratisbilletter!

Alt i Bygg AS

Alt i Bygg AS ble etablert av John Magne Råbu i 1994 og har sitt hovedkontor på Eydehavn i Arendal kommune. I 2012 tok Tore Råbu over selskapet, og er i dag daglig leder. Alt i Bygg AS har høyt fokus på å utvikle optimale løsninger for bygg med tanke på økonomi, estetikk og kvalitet, samt det å innfri forventningene til kvalitetsbevisste byggherrer.Gjennom lang erfaring, dyktige ansatte og tett samarbeid med ulike fagarbeidere har Alt i Bygg AS klart å etablert seg som en solid og seriøs totalleverandør innenfor bygg og anlegg. Oppdragene er ofte organisert som totalentrepriser og løses ved hjelp av ressurser innen prosjektledelse, anleggsledelse og tømrerarbeider.

Amiga System AS

VI HJELPER DEG MED DIN NYE GARDEROBE

I Amiga System er vi spesialister på skyvedører og innredninger til garderober i private hjem og hytter. Vi er også leverandør til profesjonelle utbyggere og entreprenører.I vårt showroom kan du se eksempler på noe av det vi kan produsere. Du finner oss vis-a-vis Plantasjen på His. 

Arendal Boligbyggelag ABBL

Arendal Boligbyggelag ble stiftet allerede i 1961 og er en medlemseid organisasjon med over 7200 medlemmer.Helt siden den gang har vi jobbet for at våre medlemmer skal ha tilgang til gode boliger og et godt bomiljø. Vi jobber for å skape bedre boligopplevelser ved å bygge nye boliger og videreutvikle eksisterende bomiljøer.Arendal Boligbyggelag forvalter over 250 borettslag og sameier, totalt nærmere 5000 enheter fra Risør til Mandal og har 14 ansatte med økonomisk og teknisk bakgrunn.Det er medlemmene som eier boligbyggelaget, og alle eier én andel hver. Alt overskudd som et boligbyggelag har, går inn i egenkapitalen og brukes til kjøp av tomter og til å finansiere nye boligprosjekt som igjen kommer medlemmene til gode gjennom forkjøpsretten.

Dette er noen av tjenestene vi tilbyr:

Arendal Boligbyggelag er del av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Arendal By

Arendal By AS ble stiftet 12. mai 2010. Selskapet er et økonomisk forpliktende partnerskap mellom Arendal kommune, gårdeiere, butikkdrivere, restauranter/serveringsnæring, hoteller og andre næringsdrivende i byen. Selskapets virksomhetsområde er Arendal sentrum. Alle næringsdrivende som har sitt virksomhetsområde i sentrum kan være aksjonær i Arendal By AS.

Selskapets formål 
er å bidra til en positiv utvikling og verdiskaping i byen.

Forretningsidé 
Arendal By AS skal jobbe til beste for Arendal sentrum. Herunder skal selskapet fremme handel og annen kommersiell aktivitet, kulturelle aktiviteter, videreutvikle sentrums tradisjoner og særpreg samt være pådriver i byutviklingsprosesser.

Mål  
Å være en attraktiv samarbeidspartner for  næringsliv og offentlige myndigheter samt  være en sentral aktør i langsiktig positiv utvikling for byen.

Baker Jørgensen

I Arendal er vi alltid i nærheten for å gi deg de beste smaksopplevelsene.

Baker Jørgensen ble etablert av Fredrik Emanuel og Karin Jørgensen i 1904. Deres første dagsomsetning var kr 13,00. Nye produksjonslokaler på Stoa ble tatt i bruk september 2018. Der produserer vi daglig brød, rundstykker, boller, wienerbakst, bursdagskaker, bryllupskaker, dåpskaker, påsmurte og store og små catering leveranser. På Torvet, hvor produksjonen var i samme lokalet fra 1904 til 2018, er det fortsatt kafé og bakeriutsalg. Bedriften er en av Arendals eldste bedrifter, og blir av enkelte regnet som en institusjon i byen. Vi produserer våre produkter fra bunnen av på den gammeldagse måten og er stolte av våre produkter, og mener at det er kvalitet i alle ledd som gjør en bedrift langsiktig.

Bohus Arendal

Velkommen til Bohus Arendal

Vi kan tilby en flott utstilling over 3 etg .Varehuset er 63 år og vi kan tilby service og trygghet når du handler! Alle som arbeider her kan tilby kunden ekstra god veiledning . Vi er stolte av vår madrassavdeling hvor vi viser Norges ledende leverandører. Fra vår møbelavdeling har vi flotte utstillinger fra Ekornes, Brunstad, Formfin, Jensen og Wonderland. Velkommen til Bohus Arendal

Tusen takk til Alt i Bygg AS, Amiga System AS, Arendal Boligbyggelag ABBL, Arendal By, Baker Jørgensen og Bohus Arendal for deres sjenerøse bidrag til Folkets kamp! Deres støtte gir ikke bare økonomisk styrke, men også et kraftig uttrykk for samhold og fellesskap. Med slike dedikerte partnere blir Folkets kamp virkelig en suksess!

Vil du eller din bedrift også støtte Folkets kamp med et beløp? Send en mail til jorn@oifarendal.no. Du kan også støtte med å møte opp i hallen! Få GRATIS billetter her.