FOLKETS KAMP: Agdersveis, Agder Supply AS, Arendal Festival Supply, ARNAS og Agder Team Revisjon støtter Folkets kamp med 2kr pr tilskuer! – ØIF Arendal

FOLKETS KAMP: Agdersveis, Agder Supply AS, Arendal Festival Supply, ARNAS og Agder Team Revisjon støtter Folkets kamp med 2kr pr tilskuer!

Agdersveis, Agder Supply AS, Arendal Festival Supply, ARNAS og Agder Team Revisjon går hånd i hånd med Folkets kamp, med en generøs støtte på 2 kr per tilskuer!

Klikk her for å hente ut gratisbilletter!

Agdersveis

Vi er en langsiktig og lønnsom samarbeidspartner

Agdersveis er en kompetansebedrift med høyt fokus på kvalitet, konkurransedyktige priser og stor leveringsdyktighet. Det gjør oss til en langsiktig og lønnsom samarbeidspartner. Gjennom snart 50 år har Agdersveis tilbudt mekaniske tjenester til industrien, både landbasert og offshore. Samtidig med at behovene har endret seg i markedet, har vi tilpasset våre tjenester og utviklet oss sammen med våre kunder. Utleie av kompetanse er et resultat av denne tilpasningen. Vi sørger for rett mann på rett plass, og utgjør således en viktig ressurs for våre kunder.

Agder Supply AS

Agder Supply AS ble startet i 1973, og har siden den gang vært en betydelig aktør innen teknisk utstyr, servicetjenester og kalibrering til bilbransje og industri. Området vi primært dekker er Agder, Telemark og Vestfold. Vi har lang erfaring innen løfteutstyr, hjulstilling, dekk- og testutstyr. De siste 15 år har vi prosjektert og planlagt verksteder fra tegnebrett til ferdig levert produkt.

Arendal Festival Supply

Vi er operatør for Norges første byskjerm. Arendal Festival Supply AS ble etablert på et idealistisk grunnlag med tanke om å fremme klimariktige løsninger gjennom å tilby kortreist utstyr til festivalene i byen og regionen. Arendal Festival Supply AS leier ut gjerder, toaletter, urinaler, telt, kabelbrygger, strømutstyr, bord/benker m.m.

ARNAS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Agder Team Revisjon

Agder-Team Revisjon AS er lokalisert i Longum Park i Arendal. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Agderfylkene. Vi tilbyr tett oppfølging av våre kunder med rask responstid og direkte kontakt med utøvende og oppdragsansvarlig revisor. Agder-Team Revisjon AS har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre ansatte sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.Vår virksomhet består hovedsakelig av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Tusen takk til Agdersveis, Agder Supply, Arendal Festival Supply, ARNAS og Agder Team Revisjon for deres sjenerøse bidrag til Folkets kamp! Deres støtte gir ikke bare økonomisk styrke, men også et kraftig uttrykk for samhold og fellesskap. Med slike dedikerte partnere blir Folkets kamp virkelig en suksess!

Vil du eller din bedrift også støtte Folkets kamp med et beløp? Send en mail til jorn@oifarendal.no. Du kan også støtte med å møte opp i hallen! Få GRATIS billetter her.