Årets TV-aksjon går til Redd Barna: En innsats for barn i krig og konflikt – ØIF Arendal

Årets TV-aksjon går til Redd Barna: En innsats for barn i krig og konflikt

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober. Allerede førstkommende søndag under kampen mot Sandnes, skal vi rette fokus mot aksjonen. Vi får besøk av fylkeskoordinator i Agder, Øyvind Berg, som skal snakke om viktigheten og temaet for årets innsamling.

Hvem er årets aksjon til for?

Årets TV-aksjon er dedikert til Redd Barna, en organisasjon som arbeider for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Dessverre er realiteten at hvert sjette barn i verden vokser opp i et konfliktområde, hvor 22 barn blir drept eller skadet hver eneste dag. For å sette dette i perspektiv, tilsvarer det omtrent en hel norsk skoleklasse. Vi er ofte vant til å tenke på krig som noe som skjer langt unna oss, men hendelser som Ukraina-konflikten og hendelsene i Israel har minnet oss om at barn er de mest sårbare ofrene. Angrepene skjer i byene, der barna bor. Redd Barna arbeider for å skape trygge områder for disse barna ved å innrede bomberom, etablere trygge lekeområder, beskytte skoler, sørge for trygge skoleveier og gjenforene barn med foreldrene sine. Årets TV-aksjon har som mål å hjelpe 100 000 barn til å få en litt tryggere hverdag.

Barn som leker utenfor skolen sin i Syria. Foto: Redd Barna

Hvorfor bør folk støtte aksjonen?

Når Redd Barna jobber for barn rundt om i verden, handler det om menneskehetens mest verdifulle ressurs: våre barn. Vi har alle vært barn, og mange av oss er foreldre selv. Derfor forstår vi hvor viktig det er å hjelpe barn som lider. Dette er en oppgave som berører oss alle, og derfor tror vi at årets TV-aksjon vil få bred støtte.

Hvorfor er det viktig at Agder som region støtter aksjonen, og hvordan har oppslutningen vært tidligere?

Agder har en lang historie med støtte til TV-aksjonen, som har eksistert i 49 år. Selv om vi kan ha utfordrende økonomiske vilkår i regionen, har generøsiteten overfor humanitær hjelp alltid vært stor. Agder har tidligere markert seg sterkt i TV-aksjonen, og i fjor havnet regionen på en imponerende andreplass nasjonalt når det gjelder innsamling. Vi håper på minst like sterk oppslutning i år.

Hvordan påvirker idretten TV-aksjonen?

Idretten spiller en avgjørende rolle for TV-aksjonen, spesielt når det gjelder mottaksorganisasjoner. Idretten inkluderer barn, og alle som driver med toppidrett, har startet sin karriere i breddeidretten, som er en arena for inkludering. Agder, som mottar mange flyktninger fra krigsrammede områder, ser idretten som en verdifull inkluderingsarena. Dette bidrar til at de føler seg velkomne i våre lokalsamfunn. Toppidrettsutøvere fungerer også som fremragende ambassadører for TV-aksjonen. Når de viser sin støtte, tjener de som gode forbilder for andre.

Din støtte til årets TV-aksjon kan gjøre en betydelig forskjell i livet til barn som er rammet av konflikter og krig. Sammen kan vi hjelpe dem til en tryggere og lysere fremtid.