ÅRSMØTET – GRØNNE TALL I REGNSKAPET – ØIF Arendal
årsmøte

ÅRSMØTET – GRØNNE TALL I REGNSKAPET

Mandag denne uken ble klubbens årsmøte gjennomført i Sparebanken Sør Amfi. Møtet gikk for seg i sømmelige former og de vel 30 fremmøtte kunne få med seg at klubben også sist regnskapsår gikk med pluss. 14 stemmeberettigete var enstemmige i både regnskap, budsjettbehandling og valg.

Etter et år der idretten og ikke minst håndballen har hatt store økonomiske utfordringer, med økte utgifter på strøm, reiser, mat, osv. var det knyttet spenning til årsresultatet for ØIF Arendal. Men grønne tall ble det, selv om man ikke klarte å styre mot et kjempeoverskudd, er allikevel et pluss resultat på drøye kr. 150.000,- til å leve med.

Kontrollkomite og revisor hadde intet og utsette på drift og regnskap og de stemmeberettigete var samstemte i at regnskapet kunne godkjennes. Det samme gjaldt også budsjettet som ble lagt frem. Det ble også vedtatt at medlemsavgiften og treningsavgiften blir stående urørt.

VALG

På et hvert årsmøte er det representanter på valg som også denne mandagskvelden. I klubbens styre var leder, tre styremedlemmer og varamedlem på valg. Jfr. valgkomiteens innstilling, gjenvalgte årsmøtet styreleder Bjørn Jensen for to nye år og alle styremedlemmer og vara. Det «nye» styret blir dermed seende slik ut;

Leder                   Bjørn Jensen. Valgt for to nye år.

Nestleder            Gunn-Marit Eriksen. Ikke på valg.

Styremedlem      Rudi Andersen. Valgt for to nye år.

Styremedlem      Karstein Anfinsen. Ikke på valg.

Styremedlem      Tina Retterholt. Valgt for to nye år.

Styremedlem      Reidar Christensen. Valgt for et nytt år.

Varamedlem      Preben Liltved. Valgt for et nytt år.

Kontrollutvalget ble alle gjenvalgt og består av leder Roar Daniel Gundersen, medlem Astri Smedsrud og vara Anita Mathisen. Alle valg til et nytt år.

I valgkomiteen gikk medlem Marianne Rasch Johnsen og vara Linda Dagestad Øygarden ut, mens leder Erik Smedsrud og medlem Benedicte Nilsen ble gjenvalgt i et nytt år. Årsmøtet gav styret fullmakt til å hente inn et nytt medlem og vara.

Marianne Rasch Johnsen mottok roser av styreleder Bjørn Jensen, for sin innsats i valgkomiteen.

Sportslig har klubben siste år spilt seg til finale i NM, der det ble knepent tap for erkerival Elverum. Klubben spilte seg til 6. plass i serien, men kom helt til sluttspillfinalen, der man nok en gang måtte gi tapt for Elverum. Alt i alt en godt gjennomført sesong for laget.

TAKKET AV

Avslutningsvis på årsmøtet ble mangeårige daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen takket av, etter at han fra nyttår startet i ny jobb hos Norsk Topphåndball. Styreleder Bjørn Jensen overrakte roser til Bruun Hansen. Marianne Rasch Johnsen fikk også roser for sin innsats i valgkomiteen.

Tidligere daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, mottok roser og applaus for sine mange år og innsats i ØIF Arendal. Rosene ble delt ut av styrets leder Bjørn Jensen.