BÆREKRAFTTAK: Har du løsningen på klimakrisen? Eller bare en god idé? – ØIF Arendal

BÆREKRAFTTAK: Har du løsningen på klimakrisen? Eller bare en god idé?

Da kan du søke om penger for å gjennomføre prosjektet ditt hos vår hovedsponsor Sparebanken Sør. Pengepotten er på 4 millioner.

Trond Skjæveland, leder for marked og kommunikasjon og prosjektleder for Bærekrafttak, og Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon, i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør

Du søker her (link til siden)

Sparebanken Sør er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til gode prosjekter i landsdelen. Det deles ut midler både til prosjekter som er gjennomført i 2022 og prosjekter som er i gang eller planlagt. Søknadsfristen er 25. september. Prosjekter som dette er noe banken ser etter:
– prosjekter som kan redusere forsøpling og forurensing
– forsknings- og utviklingsaktiviteter
– grønne produkter
– initiativer som kan redusere utslipp

Bærekraft
Trond Skjæveland er leder for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør og prosjektleder for Bærekrafttak. Han sier det ikke er et krav å levere teknologi eller et ferdig produkt, selv om slike også kvalifiserer.
– Hvis ditt prosjekt handler om å formidle kunnskap eller skape engasjement om klimaendringene, kan du også søke, sier han.
Videre må søker ha en plan for gjennomføring av selve prosjektet. Det er et krav, opplyser Skjæveland.
Søkere må også ha et budsjett som viser hvordan eventuelle penger fra Bærekrafttak skal brukes.
– Det er viktig for oss at prosjektene som får en pengegave fra Sparebanken Sør faktisk bruker disse på tiltak for klima og miljø. Derfor ber vi også deg som søker også om å beskrive hvordan nettopp ditt prosjekt bidrar til en bærekraftig utvikling, sier Skjæveland.

4 konserter, 4 byer, 4 millioner
Bærekraftsprosjektet 2022 er en hyllest til de lokale ideene og prosjektene som bidrar til en bærekraftig framtid i landsdelen vår. Prosjektet er til for dere og for oss. Nå reiser vi til 4 regioner med 4 millioner til gode prosjekter innen bærekraft. Regionene er vest, stor-Kristiansand, øst og Vestfold-Telemark.
ØIF Arendals hovedsponsor ønsker spesielt å gi gaver til prosjekter som bidrar til å oppfylle Parisavtalen eller oppnå FNs bærekraftsmål 13: Stopp klimaendringer, 14: Liv under vann eller 15: Liv på land.
– Gjennom å dele ut midler til prosjekter som dette, ønsker vi å skape bærekraftig vekst i landsdelen vår og et større engasjement for saken, sier Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør.
Sparebanken Sør har jobbet mye med å omstille seg til en bærekraftig virksomhet de siste årene. Som resultat har Sparebanken Sør blitt rangert til beste norske bank på bærekraft av Morningstar-selskapet Sustainanalytics.
– Dette er vi selvsagt stolte av, og viser at genuint engasjement og målrettet arbeid nytter, sier Kvelland.

Konserter med Julie Bergan
Sparebanken Sør deler ut midlene i forbindelse med fire konserter med Julie Bergan. Vinnerne av prosjektmidler presenteres og mottar prisene i hver region i forbindelse med konsertene.
– Ibsenhuset Skien 16. oktober
– Arendal kulturhus 23. oktober
– Kilden teater og kulturhus Kristiansand 6. november
– Mandal kulturhus 13. november

Vår hovedsponsor har satt en felles jury med fire medlemmer, i tillegg til at hver region bidrar lokalt med gode representanter fra bankens privat- og bedriftsmarked og en lokal ressursperson innenfor bærekraftsområdet.

Du søker her (link til siden)