Hva er dine kandidater til årets Idrettsgalla Sør? – ØIF Arendal

Hva er dine kandidater til årets Idrettsgalla Sør?

Nå kan du nominere dine forslag til en rekke priser som skal deles ut i november. Nomineringsfristen er 15. september.

Illustrasjonsfoto.

Det skriver Agder Idrettskrets på sine hjemmesider. Idrettsgalla Sør avholdes 5. november. Her er dine muligheter for å kommde med dine forslag til de ulike kategoriene. I fjor ble vår egen Jørn Holmestrand nominert og kåret til årets ildsjel.

Vet du om en idrettsutøver, trener eller idrettslag som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss. En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten på Sørlandet er de som til slutt nominerer tre i hver klasse.

Det er i år byttet ut enkelte priser som er erstattet med nye; Inkluderingsprisen og Frivillighetsprisen. Sjekk ut kriteriene nedenfor, og nominér dine kandidater!

 • For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund.
 • Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET

Her er oversikten over de kategoriene du kan nominere i:

– Årets kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022.

– Årets mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022.

– Årets parautøver/-lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den utøveren eller laget med funksjonsnedsettelse(r) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022.

– Årets idrettslag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som de siste årene har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen klubbutvikling; arrangement, anleggsutvikling, kurs, kompetansearbeid, strategiarbeid, og godt målrettet arbeid til beste for klubbens frivillige og medlemmer.  

– Årets Team/lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det teamet/laget fra samme klubb som i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste resultatet (ev. flere). Med team menes f. eks stafettlag, et par i sandvolleyball m. fl.

– Årets unge kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge kvinnelige utøveren (født 2001-2005) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022.

– Årets unge mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge mannlige utøveren (født 2001-2005) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022.

– Årets trener. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 16. september 2021 til 15. september 2022, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
 • For å være kandidat må man enten representerer et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder, samt at utøveren(e) som er årsak til at man blir nominert til prisen, fortrinnsvis representerer et idrettslag i Agder eller har folkeregistrert adresse i Agder.

– Frivillighetsprisen. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som har jobbet målrettet med å ta vare på de eksisterende frivillige og samtidig rekruttere nye de siste to årene.  

– Inkluderingsprisen. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som i de siste årene har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen inkludering og mangfold.  

            Det legges vekt på følgende områder:   

 • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse  
 • Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse  
 • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling  
 • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets  

Frist for nominasjon er 15. september 2022.

– Årets ildsjel.

 • Egen nominasjonsrutine for ildsjel-prisen. Skjema og informasjon kommer i løpet av kort tid.

– Årets bedriftsidrettspris.
Det er opprettet en egen pris for bedriftsidretten.
Denne har egen nominasjonsrutine.
Prisen deles ut til et lag eller til en enkeltperson for arbeidet med å fremme bedriftsidretten i Agder. Evt. forslag til kandidater sendes Agder bedriftsidrettskrets. Styret i bedriftsidrettskretsen bistår juryen i utvelgelsen av prisvinner.