GREEN NORWAY: – Dette samarbeidet har vi stor tro på – ØIF Arendal

GREEN NORWAY: – Dette samarbeidet har vi stor tro på

Green Norway ble etablert høsten 2020. Nå har selskapet med kontor i Grimstad inngått samarbeidsavtale med ØIF Arendal.

Erik Åbyholm i Green Norway er ferskt medlem i ØIF Arendals B2B- og sponsornettverk

-Vi har sterk tro på dette samarbeidet og de mulighetene samarbeidsavtalen gir oss. Vi er et
forholdsvis nystartet selskap, med en tjeneste de aller fleste selskaper vil ha god nytte av. Som
håndballinteresserte får vi nå koblet interessen med muligheten til å vise våre tjenester frem
lokalt. Det er viktig for oss å bli bedre kjent med det lokale næringslivet, og gjøre oss synlige som
en potensiell arbeidsgiver, sier Erik Åbyholm i Green Norway.Energieffektivisering og co2-avtrykk
Green Norways mål er å gjøre det enkelt, målbart og lønnsomt for byggeiere, eiendomsforvaltere
og leietakere å redusere sine energikostnader og sitt miljøutslipp. Med stadig økende og mer
komplekse energikostnader, enorm utvikling i nye produkter, tjenester og leverandører, er det
svært krevende for en byggeier/leietaker å få kontroll på dette i dag.
– Vi er kundens forlengede arm – og sitter på samme side av bordet og med felles insentiver når
energivalg skal tas. Våre tjenester bidrar til et mer bærekraftig og fremtidsrettet energiforbruk i
bygg. Det vil si lavere energikostnader og lavere CO2 utslipp. Vi er teknologiuavhengig bedrift
som kombinerer fagkompetanse med teknologi for å overvåke, analysere og forstå
energiforbruket og muligheten til å raskt utføre energieffektive tiltak.  Da har vi en helhetlig
forståelse av bygget og kan ta gode valg for kunden, forklarer Åbyholm.
I dag har vi også flere lokale kunder hvor vi samler inn data over energibruk, analyserer og
finner de riktige tiltakene. 2021 var et svært spennende år med enorm utvikling for vår del, vi
sparte kundene våre for betydelige mengder energi og kostnader, og nå fortsetter reisen vår
med å bygge et selskap for fremtiden. 

Skjerpede klimakrav
Åbyholm forteller at stadig flere bedriftseiere ser mulighetene som Green Norway tilbyr. Han
sier også at nye miljø, klima- og energikrav øker etterspørselen.
– Bærekraftsmålene, visjonen om nullutslipp og veien frem til å bli klimanøytrale blir mer
krevende for næringslivet. Vi opplever at mange bedrifter er langt fremme i skoa på papiret,
men at det er utfordrende for mange å jobbe konkret for å bli klimanøytrale. Gjennom
gjennomførte pilotprosjekter ser vi at vår kompetanse hjelper bedrifter med å forstå, analysere
og rapportere sitt klimautslipp, utover bare energi, sier han videre.

Søker flere hoder
Green Norway har kontorer i Hasseldalen i Grimstad. I dag utgjør teamet fem ansatte, men
Åbyholm presiserer at selskapet aktivt rekrutterer og ønsker å komme i kontakt med blant
annet personer med kompetanse innen varme, kjøling, automasjon og IT.
– Vi jakter på unge, engasjerte og kunnskapstørste arbeidstakere som ønsker å bidra. Vi har store
ambisjoner for Green Norway, og det er utrolig gøy å se effekten av vårt arbeid, avslutter
tromøybosatte Erik Åbyholm overfor oifarendal.no.

Sjekk gjerne ut Green Norways hjemmeside og tjenester her:  https://greennorway.no/