BRUUN HANSEN:- Lønnsstøtte må på plass – ØIF Arendal
Bjørn-Gunnar Bruun Hansen

BRUUN HANSEN:- Lønnsstøtte må på plass

ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen er krystallklar på hva klubben har behov for idretten nå stenges ned igjen.

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen er klar på hvilke forventninger han har overfor myndighetene.

– Lønnsstøtte i steden for permitteringer er en god idè, lansert av den nye regjeringen. Kostnaden for staten blir ikke høyere, men de ansatte kan være i full jobb og bedriftene og idrettslagene slipper å permittere. Det er slik ØIF Arendals daglig leder håper den nye ordningen blir.
– Hele poenget er at færrest mulig skal miste jobben, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum på tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med presentasjonen av de foreløpige tiltakspakkene knyttet til næringslivet og kultursektoren, ifølge VG.

Lønnsstøtte
– Hva må til for ØIF Arendals del?
– Lønnsstøtte som gjør at vi kan holde folk i jobb, både spillere, støtteapparat og administrasjon, svarer han kontant.
Lønnsstøtte stod ikke på Regjeringens omfattende tiltaksliste som ble presentert tirsdag morgen. Ifølge VG varslet Regjeringen før helgen at den vil imøtekomme kravet fra LO, NHO og Virke om å innføre en lønnsstøtteordning. En slik ordning skal bidra til at staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

– Bruun Hansen sier han har forhåpninger om signalene som er gitt gjør at en lønnsstøtteordning kommer raskt på plass. En slik ordning var ikke på plass under forrige runde da styret i ØIF Arendal så seg nødt til å sikre videre drift gjennom drastiske tiltak som permitteringer.
– Vi følger spent og våre forventninger er tydelige, sier Bruun Hansen som presiserer at tirsdagens pressekonferanse om økonomiske støttetiltak utover manglende lønnsstøtte generelt følger det man hadde håp om.
– Kompensasjonsordningen holdes til 70%. Denne gangen også for arrangementer som må avlyses. Det er et tiltak som treffer oss på en god måte. Det er selvsagt tungt, men vi velger å gå optimistisk til verk. Vi kan bare få gjort noe med det vi kan få gjort noe med, presiserer og avslutter Bruun Hansen.