Onsdagens kamp spilles som planlagt – husk munnbind! – ØIF Arendal

Onsdagens kamp spilles som planlagt – husk munnbind!

Regjeringen la i kveld frem en rekke nye, nasjonale tiltak grunnet økt smitte. De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag.

ØIF Arendal – Drammen
Morgendagens kamp mot Drammen spilles og gjennomføres som planlagt, men med en sterk anbefaling om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. ØIF Arendal følger myndighetens regler og anbefalinger. Regjeringen presiserte i sin pressemelding i kveld at det allerede er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en håndballarena eller fotballarena. Dette gjelder også på vei inn i arrangementet.
Føler du deg syk eller har symptomer, holder du deg hjemme. Kom gjerne i god tid slik at vi sammen unngår unødig trengsel.

Innføres natt til torsdag
De nye tiltakene har en varighet på fire uker. Et av tiltakene er antallbegrensninger knyttet til offentlige arrangement. Fra torsdag av innfører Regjeringen antallbegrensninger og innføring av kohorter ved offentlige arrangement. Reglene sier at man kan ha 3 kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Dette får konsekvenser for hjemmekampen mot Bergen neste onsdag og for cupfinalen i Oslo 29. desember.

Cupfinalen 29. desember
De nye reglene og anbefalingene stiller en rekke spørsmål rundt avviklingen av cupfinalen i Oslo 29. desember. ØIF Arendal vil onsdag drøfte situasjonen med Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball med bakgrunn i de nye tiltakene som Regjeringen la frem i kveld.
Klubbledelsen vil også drøfte hvilke tiltak og hvordan disse iverksettes knyttet til hjemmekampen mot Bergen neste onsdag.

ØIF Arendal vil innen torsdag kveld komme med ny informasjon både knyttet til cupfinalen og hvilke konkret tiltak og løsninger som vil gjelde for hjemmekampen mot Bergen neste onsdag.

Se Regjeringens nettside for ytterligere informasjon om de samlede tiltakene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

(Saken er oppdatert 21:04)