Hør hva banens beste spiller har å si etter dagens kamp!