Krisepakke 4: Omfattende press har ført til endringer – ØIF Arendal

Krisepakke 4: Omfattende press har ført til endringer

Det vakte oppsikt land og strand rundt da regjeringens siste stimuleringsordning – eller krisepakka – ble offentliggjort for en liten måned siden. I går ble det klart at ordningene blir endret.

Det opprinnelige krisepakke 4 forslaget slo uheldig ut for en rekke aktører i idretts-Norge. Nå har regjeringen varslet endringer, slik at pakka kompenserer med samme utgangspunkt som den foregående krisepakka for avlyste, utsatte og smittevernstiltak i forbindelse med arrangement.

For ØIF Arendals del betød det opprinnelige krisepakke 4-forslaget, mer eller mindre null i kompensasjon for ØIF Arendal. Etter omfattende press fra idretten, er stimuleringsordningene endret. Det betyr at det klubben vil motta rundt 350.000 kroner i kompensasjon for første halvdel av 2021.
-Slik vi leser dette, kan vi få kompensert rundt 350.000 kroner fra denne pakka. Det er nærmest identisk med det vi budsjetterte med, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal.
Både ham og Runar-leder Jørn-Magne Johannessen advarte om konsekvensene det opprinnelige forslaget i krisepakke 4, da denne ble klart for en drøy måned siden. De to håndball-lederne var da først og fremst bekymret for klubbøkonomier som baserer seg på inntekter fra cuper og turneringer i de ulike idrettene.

Som budsjettert
ØIF Arendals budsjett for 2021 ble utarbeidet med bakgrunn i blant annet nivået og satsene som lå til grunn i de tre første pakkene fra myndighetene.
Ifølge Norges Idrettsforbund (NIF) varsler regjeringen med andre ord en justering av innretningen for den søknadsbaserte delen av stimuleringsordningene for idretten.
Ifølge NIF vil justeringen i større grad gi dekning for inntektsbortfall, slik det også ble gjort i kompensasjonsordningen i 2020. Ifølge Kulturdepartementet vil organisasjonene fortsatt ha muligheten til å søke om dekning for merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet, skriver NIF i en pressemelding fredag.

Tilsvarende
Videre heter det at sammenligningsgrunnlaget vil være mot tilsvarende arrangement og aktivitet i en normalsituasjon. Det legges opp til en dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og aktiviteter, og 50 prosent for avlyste arrangement og aktiviteter. For den delen av ordningen som omhandler breddeidretten, vil de foreslåtte endringene nå sendes til ESA for godkjenning, ifølge pressemeldingen.

Positivt
– Det er meget positivt at denne delen av ordningen endres, og jeg opplever at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Nå vil våre idrettslag og arrangører både kompenseres for tapte inntekter og faste unngåelige kostnader, i tråd med innretningen i fjorårets kompensasjonsordninger. Dette er svært gledelig og samtidig helt nødvendig for å stå godt nok rustet når idretten nå etter hvert gjenåpnes, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:
– Nå håper vi at ordningen går raskt gjennom i ESA slik at våre organisasjonsledd og arrangører kan starte søknadsprosessen raskest mulig. Jeg vet at det allerede er mange slunkne klubbkasser der ute. Det har jo ikke vært noen støtteordninger å søke på så langt i 2021. Utbetalingen av momskompensasjonsmidler er en viktig «nødhjelp» til klubbene, men på langt nær tilstrekkelig for å dekke likviditetsutfordringene for mange idrettslag, sier Kjøll i pressemeldingen.

Totalt er det bevilget 1 485 millioner kroner til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, står det å lese i pressemeldingen.