Raja: Stimuleringsordningen vil bli justert også for idretten! – ØIF Arendal
Abid Q. Raja

Raja: Stimuleringsordningen vil bli justert også for idretten!

Krisepakke 4 slå ned i idretten som en «bombe». Uten forvarsel var støtte var kompensasjonsordninger tatt ut. Og resultatet var dramatisk både for bredde og topp. Nå varsler kulturministeren endringer også for idretten!

Kulturminister Abid Raja erkjenner at det er behov for å justere stimuleringsordningen for idrett og frivillighet, slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen.

Det varsler Norges Idrettsforbund som refererer til en pressemelding fra Kulturdepartementet.

– Det er behov for å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. I hele landet gjør lag og organisasjoner en uvurderlig jobb for nærmiljøene, barn og unge. Det legges ned timevis med frivillig innsats i hver en krok av Norge og det er både noe vi må heie fram og støtte opp om økonomisk, sier Raja.

KUD skriver videre at slik ordningen nå er utformet, møter den ikke behovene i organisasjonene på god nok måte, og derfor vil regjeringen i dialog med sektoren endre innretningen på stimuleringsordningen for frivillighet og idrett. Rammen for støtteordningen er på 755 millioner kroner i første halvår.

Da er det håp om at både tuneringer, håndballskoler og idrettsleir får stimuleringsmidler også i 2021.