Ingen avklaring for håndballen – betyr det at sesongen er slutt? – ØIF Arendal

Ingen avklaring for håndballen – betyr det at sesongen er slutt?

Regjeringen har besluttet at innendørsidrettene skal vurderes i begynnelsen av mai måned. Norges Håndballforbund har tidligere varslet at det skal minst 4 uker med «oppkjøring» og treningskamper til før sesongen skal starte. Da blir det vanskelig å se for seg at det spilles flere obligatoriske kamper før til høsten!

Regjeringen starter gjenåpningen på fredag. Skjenkestopp og tometersreglene oppheves til stor lettelse og glede for mange. Og de strenge, nasjonale tiltakene som ble innført før påske reverseres.

Fotballen og utendørsidretten har fått sine planer imøtekommet når det kommer til treningskamper og sesongstart.

For håndballen er det ingenting som er avklart ennå. Regjeringen har lovet å komme tilbake til dette i begynnelsen av mai måned.

Fra før er det bestemt at håndballen trenger minst 4 uker med treningskamper før man kan være i gang med obligatoriske kamper. Da er nærmeste mulige dato for sluttspillstart medio juni. Det er det nok ikke så mange som tror blir en realitet, men kanskje har Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball noe lurt på gang.

I morgen (onsdag) skal de i alle fall møtes for å avtale hva som skal skje videre.

Dette er de nye reglene

Følgende tiltak vil gjelde fra fredag 16. april:

Disse reglene vil gjelde nasjonalt fra og med fredag 16. april:

 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltagere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Offentlige arrangementer kan samle inntil 100 personer innendørs når alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • På offentlige arrangementer innendørs uten faste sitteplasser er det mulig å samle maks 10 personer. Her gjøres det unntak for idretts- og fritidsarrangementer for personer under 20 år, der alle er fra samme kommune. På disse arrangementene er det mulig å samle 50 personer.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
 • Fra i morgen, onsdag 14. april, vil den søknadsbaserte innreiseordningen utvides. Ordningen vil nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. Dette gjelder uavhengig av bransje.

Dette er de nye anbefalingene

Følgende anbefalinger vil gjelde fra fredag 16. april:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.