KRISEPAKKA 4 KOM I GÅR: – Den kom for sent, er langt dårligere enn forventet og viser at regjeringen ikke forstår hvordan norsk idrett drives – ØIF Arendal

KRISEPAKKA 4 KOM I GÅR: – Den kom for sent, er langt dårligere enn forventet og viser at regjeringen ikke forstår hvordan norsk idrett drives

Det sier styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen og daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen. De to idrettslederne er mest bekymret for konsekvensene krisepakka får for landets barn og unge.

-Krisepakka kom for sent, er langt dårligere enn forventet og viser at regjeringen ikke forstår hvordan norsk idrett drives. Dette vil bli krevende for mange idrettsmiljøer i Norge, sier Johannessen til oifarendal.no.

Konsekvensene for norsk breddeidrett og for klubber som har turneringer og idrettskoler som fast inntektskilde, blir kompensert i svært liten grad i regjeringens siste krisepakke rettet mot kultur og idrett. Dette bildet er tatt fra håndballskole i regi av ØIF Arendal ved en tidligere anledning.

Ventet
Regjeringen la tirsdag frem den såkalte «krisepakke 4», rettet mot kultur og idrett. Her blir det bråk fremover, skal vi tro vår egen Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og styreleder Johannessen i Rema 1000 liga-konkurrenten fra Vestfold. De to idrettslederne snakker ikke om toppidretten, men om konsekvensene krisepakka vil få for mange idrettslag i Norge.

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, daglig leder i ØIF Arendal.


– Det ene er at regjeringen kommer med krisepakka midtveis i søknadsperioden. Det andre er at det ikke er gitt noen signaler i forkant om innholdet i denne. Det tredje er kompensasjonsgraden for billettinntekter til avlyste kamper i toppidretten går ned til 50%. Det fjerde er det mest alvorlige: kompensasjonen for bortfall av inntekter til turneringer for barn og unge, håndballskoler og alle andre aktiviteter i praksis bortfaller. De får kun dekket faste kostnader, som ofte er ingenting eller lite. Det blir umulig å planlegge under slike rammer. Jeg har ikke tall på hvor mange klubber som nærmest lever av turneringer, fotballskoler og håndballskoler i dette landet. Det er krise for alle klubber som lener seg på slike turneringer og skoler, sier Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, daglig leder i ØIF Arendal.

Puster tungt
Formålet med den siste krisepakka har flere dimensjoner, ifølge Lottertilsynet: «De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.»
Bruun Hansen vet nesten ikke seg hvilke ord som best beskriver krisepakka, på vegne av norsk idrett.
– Jeg tror faktisk ikke at det er gått opp idretts-Norge hva som faktisk står i søknadsvilkårene, og da tenker jeg ikke på oss i toppidretten som får en lavere kompensasjonsgrad for avlyste kamper – heller hvilke milliontap som mange idrettsklubber og idrettslag nå ikke får kompensert, ved avlyste turneringer og idrettsskoler. Vi snakker om selve store deler av livsgrunnlaget for hundrevis av klubber land og strand rundt. Jeg tror nesten ikke det som står i vilkårene for kompensasjon i denne krisepakka. Selv om jeg ikke tror det jeg leser, må jeg jo det. Det står der jo, sier en oppgitt daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Todelt
«Krisepakke 4» er rettet mot kultur og idrett – der også toppidrett inngår. Pakka omhandler arrangement som avlyses grunnet smittebegrensninger, arrangement som delvis gjennomføres. I dette ligger det kompensasjon for bortfall av billettinntekter grunnet smittevernsrestriksjoner (plassbegrensning på tribune). I de tidligere krisepakkene har bortfall av billettinntekter vært satt til 70%. I den ferske krisepakka er grunnlaget satt til 50%.
ØIF Arendals planlagte tematreninger og håndballskole til sommeren er følgelig avlyst. ØIF Arendal har i det såkalte skyggebudsjettet – koronabudsjettet, lagt inn kompensasjon på rundt 350.000 fra krisepakka – basert på antakelser og retning i tidligere krisepakker.  Om krisepakka står seg gjennom Stortingets behandling, må denne posten justeres helt ned i null.
– Det får vi bære, svarer han.
– Igjen, det som bekymrer meg er breddeaktiviteten i norsk idrett og klubbene som gir tilbud til barn og unge. Hvorfor kom det ikke et eneste signal om så dramatiske endringer før pakka lå på bordet, spør Bruun Hansen.
Avlyste arrangement, som håndballskoler og turneringer, får i praksis en underskuddsgaranti. Inntekter fra skoler og turneringer bortfaller, med unntak av kompensasjon for faste kostnader som allerede avtalt husleie, innkjøp av utstyr og andre kostnader som løper uavhengig av om turneringen eller skolene gjennomføres. Det ligger også en momskompensasjon i krisepakka som kan søkes om.
-Jeg kan ikke gjenta dette nok ganger, men inntekter fra planlagte – og avlyste turneringer for barn og unge, blir ikke kompensert. Inntektene fra slike arrangement brukes til å drifte klubbene resten av året. Det er bare å sette all vår lit til at opposisjonen ser hvilke konsekvenser dette får for idretten, sier Bruun Hansen videre.
-Tror du denne krisepakka vil skli gjennom Stortinget?
-Nei, det er en gavepakke til opposisjonen. Det er mindre enn et halvår før valget. Det er bare å hente ballen og kaste den i mål, svarer han.

Runar
– Denne pakka er ikke bare uforståelig for norsk idrett, men den kommer så sent at jeg nesten ikke tror det som skjer. Dette er kjempedramatisk for idretten. Folk må få opp øynene. Vi i ØIF Arendal finner disse pengene på et eller annet vis, men norsk idrett skal ikke bare finne noen små kroner. Norsk idrett må ut på millionjakt. Hvis dette står seg, vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Jeg synes det ikke passer seg å snakke om å være bekymret for konsekvensene av pandemien for barn og unge, hvis selve livsgrunnlaget for mange idrettsklubber smuldrer opp. Det er tross alt frivilligheten, idretten og kulturen som bærer fritidsaktivitetene, mener han.
Styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen, sier vestfoldingene vil tape anslagsvis 100.000 kroner som følge av redusert kompensasjonsgrad for billettinntekter fra avlyste kamper i Rema 1000 ligaen – og fra et potensielt sluttspill, som stadig færre tror gjennomføres.
Han var onsdag i dialog med Lotteritilsynet, som administrerer krisepakka.
– Jeg deler Bjørn-Gunnar syn fullt og helt. Vi som toppklubb taper isolert sett ikke veldig mye på denne pakka, men alle klubbene som budsjetterer med kjærkomne inntekter fra turneringer, vil få store utfordringer, sier Johannesen til oifarendal.no.
-En tikkende bombe med uante konsekvenser?
-Det er dine ord, men vi snakker om mange millioner som forsvinner fra inntektssiden i norsk idrett. Jeg tror egentlig ikke noen kan svare på hvor dramatisk – målt i millioner, dette er, svarer han.

Hva nå?
Toppklubber som Fjellhammer, Sandefjord og Kolstad står alle bak turneringer som hver for seg gir millionbidrag inn i klubbkassa. Eksemplene er bare toppen av enormt isfjell. Under ligger breddeidrettsklubbene, som står bak vårens og sommerens vakreste eventyr for barn og unge; turneringer og idrettsskoler.
– Krisepakka signaliserer manglende respekt og forståelse for idrettsbevegelsen. Jeg er rett og slett rystet, gjentar Bruun Hansen, som også fremmet sin mening om saken på egen FB-profil onsdag kveld.

I krisepakke 4 kan heller ikke 1.divisjonsklubber i håndball og andre idretter OBOS-ligaen, søke om tapte inntekter. Dette betyr at 1.divisjonsklubber som Grane, ikke kan søke fra potten som omhandler tapte inntekter i toppidretten.
– Verdien av et opprykk eller nedrykk blir ikke mindre av dette. Her er det mye å ta tak i, avslutter en mildt sagt forundret Bruun Hansen.

-At krisepakka først kommer over midtveis i søknadsperioden for så være, men at endringene fra tidligere pakker i tillegg er dramatisk endret fra det vi har måttet anta da jeg vi prøvde å planlegge første halvår av 2021, forstår jeg bare ikke. Jeg har forståelse for at norsk idrett ikke kan motta krisepenger inn i evigheten, men å ikke signalisere slike endringer viser en manglende forståelse for hvordan idretten er bygget opp, avslutter Jørn-Magne Johannesen i Runar.

Siste ord er neppe sagt.

NB: Krisepakka kan i sin helhet leses her: https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/