Stenger helsedirektør Bjørn Guldvogs fire faser håndballen til mai eller juni? – ØIF Arendal

Stenger helsedirektør Bjørn Guldvogs fire faser håndballen til mai eller juni?

En gradvis heving av tiltakene trinn for trinn og i fire etapper. Det blir kjernen i den store planen for gjenåpning av Norge. Nå tror Norsk Topphåndball at det kan betyr håndballspill først så sent som i mai eller juni.

Ifølge Guldvog ser helsemyndighetene for seg en trinnvis gjenåpning i fire etapper:

  • Fase 1: Her vil det komme lettelser for de prioriterte gruppene. Det betyr lettelser for barn og unge og lettelser for arbeidslivet. Disse grepene kan tidligst ventes i mai eller juni.
  • Fase 2: Denne etappen vil trolig begynne fire til seks uker etter første fase. Det vil da komme lettelser knyttet til arrangementer og reiseliv.
  • Fase 3: I denne etappen kan det ventes lettelser i kravene til avstand og gruppestørrelse. Kravene om hjemmekontor kan også stå for fall.
  • Fase 4: Det siste som fjernes, er de grunnleggende smittevernrådene, som å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. Det er også ventet at systemet med testing, sporing, karantene og isolasjon – TISK – vil bli opprettholdt lenge.

I dagens møte mellom de norske toppklubbene ført i regi av Norsk Topphåndball, ble disse uttalelsene tolket ditt hen at man nå risikerer å måtte vente til Fase 2 som kommer 4-6 uker etter første fase. Og første fase ventes tidligst i mai eller juni.

Dermed står det veldig usikkert hva som skjer videre. Og ikke minst hva det blir tid og anledning til å spille. Prioriteringene det står mellom er å fullføre serie eller om sluttspill skal prioriteres. Det vil si i den grad det blir anledning til å spille noe som helst.

Med den informasjon man har i dag, er det ikke sannsynlig at det kommer noen vurderinger mht oppstart igjen før medio mars. Og da risikerer man i beste fall serie- eller sluttspill først fra april.

Er det noe vi har lært oss under pandemien, er det at ingenting er sikkert. Og at utsettelsene kommer 14 dager av gangen… Nå er det bare mange spekulasjoner, men de fleste er enige om at det kommer til å bli umulig å fullføre både seriespill og sluttspill.