Seriespill, sluttspill eller E-cup. Hva prioriterer NHF? – ØIF Arendal

Seriespill, sluttspill eller E-cup. Hva prioriterer NHF?

Som følge av regjeringens opprettholdelse av stopp i elitehåndballen må det legges nye terminlister. Foreløpige konsekvenser er uklare og til uken blir det spesielt spennende å se hvilke prioriteringer som velges. Seriespill, sluttspill og Europacup.

For å hjelpe Champions League-lagene gjennom årets Champions League har seriespillet blitt flyttet ut i tid. Konsekvensen er at det blir mindre tid til å spille sluttspill. I en hvis periode kan det skje uten at det får konsekvenser for sluttspillet. Men nå nærmer vi oss nok punktet hvor sluttspillet må reduseres om f.eks E-cup skal prioriteres.

Det som gjør situasjonen veldig vanskelig for besluttende myndigheter er at det har vært en klar forståelse mellom Norges Håndballforbund, klubbene og Norsk Topphåndball at Europacup ikke kan spilles eller prioriteres dersom medfører 10 dagers karantene for involverte klubber.

ØIF Arendal var en av klubbene som fikk denne klare beskjeden. Og som, nettopp med det som en av hovedgrunnene, valgte å avstå fra nettopp Europacup.

Norges Håndballforbund har også varslet tidligere at høyeste prioritering er seriespill, deretter NM, så sluttspill og til slutt Europacup. En prioritering som ikke har møtt særlig motstand hos klubbene, frem til nå i alle fall.

Men hva skjer dersom man ikke får delta i Champions League fordi det medfører at man må kutte ned på nasjonal aktivitet?

Kanskje får vi ikke svaret umiddelbart. For ennå kan det kanskje finnes tid nok til alt. Men om ikke grensen terminmessig allerede er nådd, er vi så absolutt nærme den.

Hvordan vil prioriteringene da bli? Står gamle prinsipper seg da? Eller vil Norges Håndballforbund prioritere anerledes?

Dilemmaene er mange. Dersom man velger å kutte i f.eks. sluttspill, medfører det at kompensasjonsordningen etter gamle krisepakker går fra dekning av 70 % til kun 50 % av søkegrunnlaget fordi aktiviteten er avlyst. Hvem skal i så tilfelle plukke om den regningen? Er det hver enkelt involverte klubb? Norges Håndballforund? EHF?

I så tilfelle kan man komme i en situasjon hvor sluttspillsklubbene må betale regningene for de prioriteringer som Norges Håndballforbund gjør og ikke gjør. Det er et stykke ditt ennå heldigvis. Men problemstillingen kan bli aktuell veldig raskt nå.

Eller har kanskje Norges Håndballforbund forutsett disse dilemmaer og fått kulutdepartementet til å forutse slike forhold og tenke nytt i krisepakke 4. Kanskje vil Norges Håndballforbund kompensere tapte muligheter? De har også tidligere stilt opp med millioner til koronakompensasjon til enkeltklubber i Europacup-spill. Til tross for at det ikke er gitt noen kompensasjon for merkostnader til hjemmelig spill.

Og klubbene som i disse dager forsøker å sluttføre budsjetter som skal opp til årsmøte gis ikke mange eller gode muligheter til å planlegge basert på nøkterne fakta. Her er det gjetning på særdeles usikkert grunnlag…