Innkallelse til årsmøte i ØIF Arendal – ØIF Arendal

Innkallelse til årsmøte i ØIF Arendal

Styret i ØIF Arendal har den glede å invitere alle betalende medlemmer til årsmøte i klubben mandag 15. mars kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt digitalt. Og digitaltmøterom blir annonsert i god tid før årsmøte.

Årsmøtet for 2020 avholdes i år mandag 15.03.21 kl 19.00 som et digitalt årsmøte.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2020
5. Årsregnskap for 2020
6. Innkomne forslag.
NB: Forslag skal være gruppas leder i hende senest 14 dager før årsmøtet (post@oifarendal.no)
7. Fastsettelse av treningsavgift og kontingent
8. Budsjett for 2021.
9. Valg

Velkommen!
Erik Smedsrud
Leder, ØIF Arendal Elite

Betalende medlemmer er varslet pr. sms. Det er kun betalende medlemmer som har anledning til å møte på årsmøte.