Sør Amfi: Kommunestyret med viktig vedtak! – ØIF Arendal

Sør Amfi: Kommunestyret med viktig vedtak!

Kommunestyre har hatt en viktig sak også for ØIF Arendal til behandling i dagens kommunestyremøte. Der fattet våre politikere beslutninger som vi i ØIF Arendal heier veldig på!

Bystyret vedtok enstemmig følgende vedtak:

1.Arendal eiendom KF etablerer en prosjektorganisasjon for videre arbeid med prosjektet basert på konklusjoner fra møtet med involverte parter 04.11.2020. Konklusjonene er referert i denne saken.

2. Det etableres en referansegruppe hvor Agder fylkeskommune, Sam Eyde vgs, Idrettskretsen, Idrettsrådet, Kulturenheten i kommunen, Turnforeningen, Atletica og ØiF Arendal og aktuelle leietagere inviteres inn.

3. Arendal bystyre får seg forlagt plan for løsning inkl. kostnadsoverslag og finansieringsmodell, herunder fremforhandlede leieavtaler (intensjonsavtaler), sommeren 2021. I finansieringsmodellen skal det klargjøres muligheter for tilskudd /spillemiddeltilskudd.

4. Målet for ferdigstillelse av ny løsning settes til 1.1.2023.

5. Ordføreren innleder samtale med Agder fylkeskommune for å forberede hvordan endring skal løses økonomisk.

6. Det nye bygget prosjekteres med mulighet for fremtidig tilkopling til svømmehall

Nå er det mange som vil det samme. Og prosessen har den politiske forankringen vi bare kunne håpe på. Ingenting er endelig avklart, men det beste utgangspunktet er lagt!