Covid-19 innskjerping i topphåndballen! – ØIF Arendal

Covid-19 innskjerping i topphåndballen!

Smittenivået i Norge er henholdsvis lavt sammenlignet med andre land rundt oss. Allikevel så har det seg slik at det er langt flere smittende med Covid-19 nå enn i vår. Det fører til at Norsk Topphåndball tar grep og minner oss på hvor viktig dagens restriksjoner er.

Norsk topphåndball i dag sendt ut en liten smittevern påminnelse til alle klubbledere landet over. For basert på tilfellet av stadig økende smitte, og at vi står ovenfor ulike muterte virusvarianter som smitter hyppere og flere enn før, samtidig som vi følger den pågående situasjonen i Norsk Hockey, så må en være flinkere enn noen gang på smittevern.

For tilfellet er at Norsk topphåndball er en full- eller deltids jobb for mange, og det er en utav få arbeidsgrupper i Norge som «slipper unna» en meters regelen. Dermed så må tiltakene til en hver tid følges til punkt og prikke.

Det har også ØIF Arendal og de andre klubbene i landet gjort så godt som mulig så langt, men en kan aldri være forsiktig nok. Nettopp derfor har Norsk topphåndball i dag sendt ut en mail for å informere om situasjonen og for å gi et lite push i henhold til å være ekstra skjerpet.

Tiltakene er som følger:

  • Spillere/trenere skal rapportere temp og svare på spørsmål 2 ganger om dagen.
  • Spillere/trenere må informere klubb raskt når noen de bor med skal testes eller skal i karantene.
  • Unntaket om 1 meter gjelder på 20 x 40 meter (banen). Utenom det gjelder 1 meters avstand som for alle andre.

Norsk Topphåndball informerer også i samme mail om at fremover så kan ikke klubbene forvente å få omberammet kamper som ikke spilles dersom det oppstår smitte.

PS. Alle klubbene i Norge leverer jevnlig en covid-19 rapport som omhandler hvordan klubben forholder seg til smittevern til enhver tid. Ved påvist smitte så blir dette rapportert inn. Dette er med på å skape de trygge og gode rammene som vi har per dags dato i håndballen.