Sånn skal ØIF Arendal få 102 publikummere mot Sandefjord! – ØIF Arendal

Sånn skal ØIF Arendal få 102 publikummere mot Sandefjord!

Kommuneoverlege for Arendal kommune, Helene Rakeie, har siste uken bistått ØIF Arendal med tiltak for å kunne ta i mot flere enn 50 tilskuere. Tidligere i dag var det ny befaring i Sparebanken Sør Amfi. Nå er konklusjon klar!

ØIF Arendal hadde i dag besøk av kommuneoverlege, Helene Rakeie for å ta en siste gjennom gang av Sparebanken Sør Amfi og hva slags muligheter den gir for å få ha flere enn 50 tilskuere på den to kommende hjemmekampene. Utfordringen er at Sparebanken Sør Amfi ikke har fastmonterte stoler på de to store hovedtribunene. Der er det bare benker.

Bakgrunn: Avhengig av lovendring for å ha flere enn 200 tilskuere

Det finnes fastmonterte stoler i hallen. Disse finner du på den ene kortsiden bak målet, samt på VIP-tribunen. Disse tilfredsstiller kravene som fastmonterte, og vil av den grunn kunne inkluderes som publikumsplasser slik at ØIF Arendal kan få flere enn 50 tilskuere. Det er riktig nok noen regler knyttet til bruken av disse stolene. Og disse reglene begrenser kapasiteten.

ØIF Arendal må oppfylle nasjonale krav på 1m. Men kommunen anbefaler 1,5m sideveis og 2m i front.

Disse avstandsreglene løses ved at det blir tre toppe stoler mellom hver stol som er i bruk på tribunen bak det ene målet. Og ved kun å bruke første og siste rad.

På VIP-tribunen er det større seter, så der holder det med at man har to ledige seter mellom hver publikummer. På VIP-tribunen er det imidlertid bare to rader og dermed får klubben bare anledning til å bruke den ene raden. Radene står nemlig ikke langt nok fra hverandre.

Ved å ta de fastmonterte stolene i bruk så vil ØIF Arendal få muligheten til å ha 102 publikummere i hallen. Da imøtekommer man de råd som man har fått av kommunen.

De fastmonterte stolene vil være årsaken for at ØIF Arendal får ha flere enn 50 tilskuere på de kommende hjemmekampene. Her bilde fra VIPen.

Ole Aasen skryter veldig av Helene Rakeie og Arendal kommunes smittevern.

– Først og fremst opplever vi at Arendal Kommune håndterer smittevern svært profesjonelt. De setter kommunens innbyggeres helse i fokus og går ikke på kompromis med hva som er godt smittevern. Dernest så opplever vi at de er veldig interessert i å hjelpe oss til å bli god på det samme. Og til slutt er vi utrolig glad for at de også skjønner våre dilemma og bistår oss i å finne gode løsninger innenfor lovverket og det handlingsrommet dette gir.

Her er rådene som Arendal Kommune har gitt ØIF Arendal:

  • Maksimalt 50 tilskuere på den ene hovedtribunen med minimum 1,5 meters avstand til sidemann og 2 meters avstand fremover.
  • Dugadsmedarbeiderne på motsatt tribune med samme avstandskrav.
  • Sittetribunen bak mål må ha 3 ledige seter mellom hvert sete som er i bruk. Den midtre raden skal bare brukes til å bevege seg inn til sin plass på rad 1 og rad 3.
  • På VIP-tribunen må det være 2 ledige seter mellom hvert sete som er i bruk. Det bør benyttes kun en av seteradene.
  • Publikum må oppholde seg på «sin» plass før og under kampen. Og det er viktig at alle setter seg på den plassen som man har på billetten. I tillegg kan en ikke reise seg og stå oppreist under kampen.
  • Alle oppsamlingspunkter bør kuttes. Herunder kiosk/cafè og lignende.
  • Innslipp må planlegges slik at det ikke bli kø. Publikum må sluses puljevis ut og helst til forskjellige innganger.
  • Ellers må klubben følge de smittevernsregler som gjelder nasjonalt og protokollen til Norges Håndballforbund.
Kommuneoverlege, Helene Rakeie og administrasjonssjef Ole Aasen godt fornøyde.