Region SørVest viderefører smitteverns tiltak! – ØIF Arendal

Region SørVest viderefører smitteverns tiltak!

NHF Region SørVest har nå gjort en videre vurdering av tidligere tiltak. tiltakene fra 11.10.20 er besluttet å videreføres til og med 20 desember.

Det er fremdeles lokale forskjeller i både smitteutbrudd og smittevernstiltak i de ulike kommunene i vår region. Regjeringen la den 5. november frem nye nasjonale smittevernstiltak med en grense på 50 personer på innendørs arrangement, i haller hvor det ikke er fastmontert seter. Dette vil blant annet berøre ØIF Arendal.

LES OGSÅ: Avhengig av lovendring for å ha 200 tilskuere i Sør Amfi

Region SørVest har også tatt en beslutning om å videreføre tiltakene fra 10.11.2020, til og med 20 desember. Det vil fortsette å påvirke aktiviteten for barn og unge på følgende måte:

LES OGSÅ:

Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år 

– Intersport 4’er håndball avlyses t.o.m. 20.12 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement. 

Aktivitetsserie Jenter/Gutter 9 år 

– Aktivitetsserien for 9-åringene avlyses t.o.m. 20.12 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement. 

Aktivitetsserien Jenter/Gutter 10 år og Jenter/Gutter 11 år 

– For å imøtekomme smittevernstiltakene fortsetter vi spille modellen der lagene spiller en kamp per arrangement i A
– Vi setter av 60 minutter til hver kamp, slik at de nødvendige smittevernstiltak skal  kunne overholdes. I oddetallspuljer spiller hjemmelaget 2 kamper for at kampoppsettet skal gå opp. 
– Nytt kampoppsett for helgene i desember vil bli offentliggjort fortløpende. 
– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at dette fungerer godt.

12-årklassen til Juniorserien 

– Kampene fra 12-årsklassen til Juniorserien følger nasjonale føringer og fortsatt ingen begrensning på kampaktivitet. Disse kampene går derfor som normalt. 
– Dersom kamper må avlyses på grunn av koronarelaterte årsaker, kan kampene fortsatt omberammes kostnadsfritt. Lagene blir da enige om nytt kamptidspunkt og søker  omberamming i TurneringsAdmin på vanlig måte. Årsaken til omberammingen må presiseres i kommentarfeltet. 

Kamper i 12-årsklassen – Juniorserien som ble utsatt i tidsperioden 06.11-10.11 

Vi minner om at lagene må bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som ble  utsatt i perioden 06.11-10.11, med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene.  (Disse vil regionen sette opp med nytt tidspunkt.) Når lagene er enige om nytt  kamptidspunkt søker et av lagene omberamming i TurneringsAdmin.  

Kurs og samlinger 

– All fysisk aktivitet avlyses t.o.m. 20.12.2020.