Avhengig av lovendring for å ha 200 tilskuere i Sør Amfi! – ØIF Arendal

Avhengig av lovendring for å ha 200 tilskuere i Sør Amfi!

Sparebanken Sør Amfi har kun faste seter bak mål og på VIP-tribunen. Det betyr at klubben «sliter» med å kunne ta i mot 200 tilskuere med dagens koronarestriksjoner. – Vi har ikke gitt opp helt, forklarer daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen optimistisk. – Vi får god gehør for våre innspill. Men er avhengig av endringer i de nasjonale rettningslinjene skal det gå.

ØIF Arendal har over en lengre periode ført samtaler og hatt befaringer med lokale smittevernsmyndigheter. Målsettingen har vært å kunne  opprettholde dagens tilskuertall på 200 publikummere. Til tross for at det er lite faste seter i Sparebanken Sør Amfi.

Slik saken står akkurat i dag, er det 50 stk. som er begrensningen.

– Vi møter stor forståelse for at det rent praktisk er bedre smittevern å bruke de store tribunene med noen tilpasninger, enn å bruke området hvor det rent faktisk er faste sitteplasser, forklarer Bjørn-Gunnar.

– Men det hjelper ikke så mye for lovverket som også de lokale smittevernsmyndighetene må forholde seg til, åpner ikke for slike skjønn.

Heldigvis er det kort avstand mellom Arendals smittevernsmyndigheter og Folkehelseinstitutten (FHI).

– Vi vet at det skal være møter mellom helsedirektoratet og FHI til uken. Håpet vårt er at Preben Aavitsland tar med seg våre innspill i slikt møte og kanskje kan det endre på restriksjonene. Vi kan ikke gjøre annet enn å avvente enn så lenge og planlegge med kun 50 tilskuere.

ØIF Arendal møter Sandefjord 29. november i Sparebanken Sør Amfi. Det er klubbens første hjemmekamp.