Gjenåpning for lag i 2. divisjon! – ØIF Arendal

Gjenåpning for lag i 2. divisjon!

Det gjenåpnes for spill i 2. divisjon og etter hvert sannsynligvis også for lavere divisjoner!

Idretten har delt inn gjenåpning av breddeidretten i utgangspunktet i fire faser.

For håndball er fasene delt inn slik:

Fase 1: Alle utøvere i 2.divisjon.
Fase 2: Alle utøvere i 3.divisjon.
Fase 3: Alle utøvere i 4.divisjon, samt parahåndball.
Fase 4: Alle utøvere i 5.divisjon og lavere divisjoner, samt veteranserier.

Forutsetning:

Fase 1 kan starte trening med nærkontakt f.o.m. 12. oktober, forutsatt at gjeldende smittevernregler beskrevet i egen protokoll overholdes, og at klubben har fått godkjenning fra NHF etter innsending av egenerklæring. 

Regjeringen har videre gitt signaler om:

  • Status på oppstart trening for fase 1 blir evaluert etter ca. 2 uker.
  • Regjeringen har varslet ny vurdering hva gjelder oppstart trening med nærkontakt for fase 2 ultimo oktober.

NHF jobber etter dagens situasjon med et planverk som omhandler gjenåpning av de resterende fasene med to –tre ukers mellomrom.

Det presiseres at regjeringen foreløpig kun har gitt bekreftede signaler om at gjenåpningen i første omgang dreier som om trening med nærkontakt. Det medfører fortsatt usikkerhet på oppstart av kampaktiviteten, både tidspunkt og gjennomføring.

Les mer på handball.no