Agder Idrettskrets setter Champions League-arena i Sør Amfi øverst! – ØIF Arendal

Agder Idrettskrets setter Champions League-arena i Sør Amfi øverst!

Styret i Agder Idrettskrets (AIK) prioriterer ombyggingen i Sparebanken Sør Amfi helt i toppen av idrettsanlegg som de mener bør prioriteres de neste årene. – Det er fantastiske nyheter, er kommentarene fra ØIF Arendal.

Agder Idrettskrets har laget idrettens anleggsplan for Agder i perioden 2020-2024. Og helt i toppen av listen står den foreslåtte ombyggingen av Sparebanken Sør Amfi til å bli en Champions League- og landslagsarena. Bare multianlegget rundt Gimlehallen står over i idrettens egen prioritering for hele Agder fylke.

– Dette er selvsagt svært gode nyheter. Vi er både kry og stolt over idrettskretsens prioritering av Sparebanken Sør Amfi. De som følger klubben tett vet at å få til dette vil være helt avgjørende for ØIF Arendals fremtid. Så du kan ikke ane hvor godt det gjør å få hele idrettens heiarop i ryggen, det er ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og arrangementsjef Per Carsten Michelsen som ydmykt gleder seg over hva styret i Agder Idrettskrets har kommet frem til.

Når vi skal finne frem til hvilke anlegg som trengs av regional verdi, dvs at man har en reisetid på ca 1 time eller under, har vi i tillegg til å bruke statistikk, hatt ute forespørsel i alle idrettsråd, i særkretser og i klubbmiljøer. Det har fremkommet betydelig flere innspill fra
østre Agder enn fra midtre, nordre og vestre. I tillegg er det enklere å realisere større anlegg i områder der store kommuner kan samarbeide. Derfor er plasseringen av foreslåtte anlegg oftest i nærheten av folkerike områder, skriver AIK.

Her er hva AIK skriver om planens mål og hensikt:

Planens mål
Agder idrettskrets (AIK) skal gjennom sin anleggsplan arbeide frem hvilke større treningsog konkurranseanlegg av regional betydning som må realiseres slik at du som utøver, innenfor rimelighetens grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med under 1 times reise i vårt fylke.

Planens hensikt
Anleggsplanen skal være et verktøy for å nå AIK sine målsetninger på idrettsanleggsområdet. Planen fokuserer og avgrenser til konkrete aktiviteter og tiltak innen idrettsanleggsarbeid rettet mot idrettslag, idrettsråd, særidretter, idrettskrets, kommuner og fylkeskommunen.
Planen skal angi en valgt anleggspolitikk og kriterier for prioriteringer innen anleggsarbeidet.

Planen skal
• Være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av idrettens
idrettsanleggsarbeid inn mot det offentlige
• Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, særidretter, idrettslag, kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen
• Bidra til å forankre strategisk viktige anlegg av regional betydning og kriterier for spillemiddelfordeling i kommuner og fylkeskommune.