Nå skal ØIF Arendal bli #EndaLittBedreHverGangViMøtes! – ØIF Arendal

Nå skal ØIF Arendal bli #EndaLittBedreHverGangViMøtes!

Det mangler ikke på ambisjoner i ØIF Arendal og lyst til å bli bedre. Sport gjør gode utviklingsprosesser med Olympiatoppen. Nå skal også klubbens øvrige driftsområder få sin utviklingsressurs gjennom analyse- og rådgivningsselskapet Moment Analyse. – Vi skal finne frem den tause kunnskap og gi ØIF Arendal verdifull innsikt til bruk i videre utvikling av klubben, forteller daglig leder Christian Dversnes.

Mens driftsområde sport i over en sesong har hatt god hjelp av Olympiatoppen i utviklingsprosesser, har klubbens øvrige driftsområder ikke hatt en ekstern sparringspartner. Det får man nå gjennom samarbeidet med analyse- og rådgivningsselskapet Moment Analyse.

– Dette gleder vi oss til, forteller Christian Dversnes. Han har på vegne av selskapet Moment Analyse inngått samarbeidsavtale med ØIF Arendal og daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen for i et langt tidsperspektiv.

– Målsettingen er enkel, vi ønsker å bruke Moment Analyses verktøy, kompetanse, erfaring og innsikt for å skape kontinuerlig forbedring i alle klubbens driftsområder. Ja, eller #LittBedreHverGangViMøtes, smiler Bruun Hansen.

– Magefølelse og synsing kan hjelpe et godt stykke på veien. Men for å gjøre de beste ennå bedre og for å ta strategiske, taktiske og operative beslutninger trenger du et mer presist beslutningsgrunnlag. Den tause kunnskapen som knytter seg til ØIF Arendals virksomhet er verdifull innsikt for klubben. Og den skal vi hjelpe med å få frem, forklarer Dversnes.

ØIF Arendal har inngått et langsiktig samarbeid med selskapet. Avtalen strekker seg helt til 31. mai 2024, i første omgang.

– I ØIF Arendal er en av våre kulturelle regler at vi hele tiden ønsker å være i utvikling, for ikke å havne i avvikling. Analyse- og rådgivningsselskapet Moment Analyse vil bli en svært viktig aktør for at ØIF Arendal har fokus på nødvendige utviklingsprosesser og at vi får god kunnskap om hvilke strategiske grep vi bør ta.

– Vi er opptatt av å være en langsiktig samarbeidspartner for ØIF Arendal. En uavhengig tredjepart som skaper tillit blant ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Samarbeidet skal være bærekraftig og utviklende for begge parter. Målet er at vi skal være en ressurs for ØIF Arendals måloppnåelse. At klubben også i fremtiden skal levere på den løpende 5-års plan som årsmøte i ØIF Arendal har vedtatt, forklarer Dversnes.