NHF med info om kommende sesong – ØIF Arendal

NHF med info om kommende sesong

NHF Gikk i dag ut med informasjon for den kommende sesong. Antall lag i NM senior reduseres, mens Bringserien, LERØYserien, 2. divisjon og NM Junior blir utsatt.

Situasjonen rundt Covid-19 har skapt store problemer rundt sport og arrangementer. Nå sier NHF at retningslinjer som er gitt av myndighetene og foreløpig status på smittesituasjonen medfører endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020.

Her blir både JR- og Seniornivå rammet. Påfølgende informasjon er endringer for sesongen 20/21.

Bringserien og LERØYserien:

**Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære serierunde i november.
**Puljeoppsett og spillemodell for kvalifiseringen publiseres senest første uken i oktober.
**Seriespillet arrangeres i januar – april på oppsatte datoer, dersom det åpnes for kamper på tvers av regionsgrenser.
**Gjennomføring av fellesrunden vurderes ut fra gjeldende situasjon og kan erstattes av ordinære runder rundt i klubbene.
**Det utredes ny dato for sluttspillet i mai 2021.

NM junior:

**NM junior er foreløpig utsatt til vi har mer informasjon om oppstart for trening- og kampaktivitet for spillere som har fylt 20 år.
**Det er ønskelig å få gjennomført NM junior med alle påmeldte lag.
**Oppdatert informasjon om NM junior kommer i september.

NM senior:

På bakgrunn av fortsatt uavklart oppstart for trening- og kampaktivitet for lag tilhørende 2. divisjon, reduseres NM-deltakelsen ytterligere til kun å omfatte klubber med lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon. Med dette kommer kampene i NM i gang til planlagt tid. Spilledatoer og arenaer for semifinaler og finaler vil vurderes på ett senere tidspunkt, dersom begrensninger på tilskuere fortsatt er gjeldende utover høstsesongen. Det vil bli lagt inn walkover-resultat i kampene med lag fra 2. divisjon i NM-oppsettet.

2. divisjon:

Det er uavklart når 2. divisjon kommer i gang med normal trenings- og kampaktivitet. Dette medfører utsatt seriestart i 2. divisjon. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i perioden 2.9. – 20.9. Dette dreier seg om totalt 136 kamper i 2. divisjon kvinner og menn, og klubbene må belage seg på at kampsesongen vil utvides våren 2021. De utsatte kampene legges foreløpig uten dato i terminlistene. Det kan bli ytterligere utsettelser, som igjen kan medføre behov for endret spillemodell i 2. divisjon. Vi kommer tilbake med mer informasjon om gjennomføring av 2. divisjon og dato for seriestart. Inntil videre bes klubbene å holde igjen bestillinger av reise til kamper i 2. divisjon.

Regionalt:

Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år. Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere. Regionene kommer tilbake til plassering av utsatte kamper, eventuelt behov for endrede spillemodeller.
De regionale juniorseriene vil starte opp som planlagt, slik at lag uten spillere som har fylt 20 år kan komme i gang med kampaktivitet. Lag som har behov for utsettelse av kamper med bakgrunn av at spillere som har fylt 20 år ikke er kommet i gang med trening og kamp ennå, må kontakte egen region.

*I lys av at flere blir smittet i Norge p.d.d og at smitten vil øke jf. med prognosene fremover, så presiseres det at det kan også forekomme ytterligere endringer.

Les mer på: https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/