Første gang siden mars måned! – ØIF Arendal

Første gang siden mars måned!

Så var ØIF Arendals håndballgutter samlet til første fullkontaktstrening siden mars måned. Siden tiden før Norge ble stengt ned.

Det hele startet med informasjonsmøte om Covid19 og ekstraordinære rutiner rundt fullkontaktstrening for både spillegruppe, hospitantene og for hele støttegruppa.

ØIF Arendals kiropraktor Nicolay Høst, som også er klubbes medisinske ansvarlige, informerte spillerne om viktige forhold sammen med arrangementsansvarlig Per Carsten Michelsen og daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Deretter måtte alle som ikke på forhånd hadde skaffet seg egen legeerklæring, gjennom en såkalt screening.

Dette er screening gutta måtte igjennom før oppstart 

Undersøkelse ved screening for covid-19
Ved screening for covid-19 er man ute etter å fange opp de som har symptomer som kan stemme med covid-19. Symptomene kan være diffuse og den involverte selv har kanskje ikke tenkt at det kan dreie seg om covid-19 smitte. Derfor er spørsmålene vi stiller minst like viktige som undersøkelsen. 

Anamnese-spørsmål: 

 • Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager? 
 • Har du hatt feber siste 14 dagene? 
 • Har du siste 14 dagene hatt en eller flere av følgende symptomer:
 • Utmattelse
 • Hodepine
 • Sår hals
 • Tungpustethet 
 • Hoste
 • Kroppsverk 
 • Tap av smaks- eller luktesans 
 • Diare 
 • Magesmerter 

Undersøkelse: 
• Temperatur 
• Undersøkelse av munn og svelg 
• Palpasjon av lymfekjertler 
• Auskultasjon av lunger 

Og etter at alle hadde vært igjennom både informasjonsmøte og screening, bar det ut på parketten for å gjøre noe som ikke har vært gjort siden mars måned – nemlig fullkontaktstrening.

Men ikke alle fikk være med på treningen…

– Det stemmer det, forklarer ØIF Arendals grand old man. Han som serverer gutta den aller beste service, men som ennå ikke hadde alle papirene helt i orden.

– Jeg har ikke fått på plass papirene, ler Trygve Røisland. Men det har han satt fart på nå. For i Trygves fravær er det Tore Knudsen som bistår med oppgavene.

– Tore er er flott man, men i dette faget er han en novise, ler Trygve. Litt takknemlig og litt på gøy. Det er god tone mellom de to oppmennene.