Marinko er godkjent for nærkontakt! – ØIF Arendal

Marinko er godkjent for nærkontakt!

Det er strenge regler og omfattende rutiner som skal på plass når ØIF Arendal nå igangsetter nærkontaktstreninger. Og er noen av spilleren eller lederne i en av risikogruppene? Ja, da må de ha legeattest for å kunne møte! Og slik legeattest har ØIF Arendals hovedtrener nettopp har fått!

ØIF Arendals hovedtrener, Marinko Kurtović, er som følge av diabetes og alder i en av de definerte risikogruppene. At han har hatt en stri tørn med operasjon og etterfølgende infeksjon, gjør også at han har vært ekstra forsiktig. Men nå er han altså klarert for nærkontakt av tredje grad!

Og det som den føreste i ØIF Arendal!

– Jeg har diabetes og er dermed definert inn i risikogruppen med lett økt risiko. Derfor måtte jeg til legen for å høre om det var greit at jeg var på treninger hvor vi får lov til å avvike fra 1-metersregelen. Og det fikk jeg lov til, ler Marinko.

– Så nå kan gutta vente skikkelige taklinger når vi skal i gang med fellestreningene.

Det er både spillere og engasjerte personer i støtteapparatet som sogner inn under risikogruppene og som trenger tilsvarende attester fra sin lege om de skal delta.

– Ja, dette er noe vi er nødt til å ta på største alvor, forklarer daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen. Først og fremst av hensyn til at ØIF Arendal ikke skal bidra til spredning av smitte, selvsagt.

Norges Håndballforbund og det offentlige Norge har et ris på speilet til dem som bryter forskriftene.

– Vi har fått ettertrykkelig beskjed om følgende av å ikke ta dette på største alvor. Først og fremst kan vi få vår tillatelse til å ha nærkontaktstrening trukket tilbake. Dernest kan vi bli satt i karantene og ikke få spilt kamper. Dessuten vil vi om noe slik skjer, ikke få anledning til å søke støtte gjennom de offentlige støtteordningene. Det vil bety milliontap for klubben.

Det er med andre ord all mulig grunn til å ta rutiner og prosesser med største alvor.

Her er hva Folkehelseinstituttet skriver om risiko:

Lett eller moderat / høy risiko?

Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp.

Grupper med lett økt risiko 

 • Alder  66-80 år
 • Alder 50-65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • fedme (kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 30 kg/m2 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat / høy risiko:  

 • Beboer i sykehjem 
 • Alder over 80 år. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50-65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • fedme ((KMI ≥ 30 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  
  • personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  • blodsykdommer som gir immunsvikt
  • organtransplantasjon
  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
  • annet, vurdert av lege

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir moderat / høy risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.