Advarer mot mulige konsekvenser av utlandsreiser! – ØIF Arendal

Advarer mot mulige konsekvenser av utlandsreiser!

Norges Håndballforbund advarer norske klubber som reiser til utlandet for å gjøre sine sesongforberedelser. Blir man pålagt karantene ved hjemkomst garanteres det ikke å få utsatt kamper som er terminfestet i karanteneperioden.

Regjeringen har åpnet for karantenefri reising til/fra en rekke land. På dagens pressekonferanse (10.juli) ble det fra 15.juli åpnet for reiser fra/til en rekke EU/EØS uten at man må i karantene ved innreise til Norge.  Både regjeringen, FHI og Helsedirektoratet understreket at selv om restriksjonene nå er lempet, er dette ikke en reiseoppfordring.

Se oversikten her: Utenriksdepartementet

Dette skriver Norges Håndballforbund til klubbene:

Vi vet at flere klubber enten planlegger enten å reise til utlandet eller invitere utenlandske klubber til Norge som et ledd i sesongforberedelsene.  I denne forbindelse er det viktig at klubben vurderer nøye utbyttet av kamper/trening i utlandet opp mot risikoen for at situasjonen plutselig snur.Følg nøye med på smittesituasjonen både i Norge og det landet dere skal reise til.

Vær oppmerksom på/ta høyde for at situasjonen fort kan endre seg.  Karantene ved hjemkomst fra «godkjente land» kan bli innført på kort varsel.

– Vær sikker på at de lagene dere evt. møter følger tilsvarende smittevernregime som dere selv.

– Får dere lag på besøk fra utlandet må der forsikre dere om at de følger og har fulgt et tilsvarende smittevernregime som dere selv. 

– Følg også nøye med på smittesituasjonen i det landet det besøkende laget kommer fra.

Kommende sesong er svært tett, og det er lite rom for utsettelser. 

Klubber som selv velger å reise utenlands som et ledd i sine sesongforberedelser, og som blir pålagt karantene ved hjemkomst vil ikke kunne garanteres å få utsatt kamper som er terminfestet til karanteneperioden. 

Norges Håndballforbund