Her er kravene til klubbene! – ØIF Arendal

Her er kravene til klubbene!

Det legges strenge krav på klubbene fra Norges Håndballforbund når det nå åpnes for fullkontakttrening og treningskamper. Sjekk bare her.

Håndballfamilien tar pandemisituasjon med største alvor. Og det er mange og krevende tiltak som klubbene må innrette seg etter for å kunne gjennomføre fullkontaktstreninger og kunne spille treningskamper. Sjekk kravene nedenfor:

Norges Håndballforbund har gjort det klart at det er klubbens daglige leder (eller valgt leder) som er ansvarlig for at klubbens lag tilhørende topphåndballen følger de krav og retningslinjer for å kunne gjennomføre trening som innebærer nærkontakt.

Vi har fått stor hjelp fra Norges Fotballforbund som har stilt sin kompetanse og sine dokumenter til rådighet for resten av idretts-Norge.

Per Eirik Magnussen, ass. generalsekretær i Norges Håndballforbund

Klubben må også ha en medisinsk ansvarlig som følger opp treningen med hensyn til smittevern. Den medisinsk ansvarlige må ha helsefaglig bakgrunn og erfaring fra diagnostisering.

Alle klubber må sende inn egenerklæring til NHF der de bekrefter at klubben har kompetanse, ressurser, vilje og evne til å etterleve NHFs krav for gjenåpning av topphåndballen.

LES OGSÅ: – Nå kan vi spille kamper igjen

Og det må gis grundig innføring i generelle smittevernsregler av spillere, trenere og annet støttepersonale skal gis en grundig innføring i generelle smittevernregler så vel som NHFs krav og retningslinjer for åpning av toppidretten.

Videre så må klubbene utarbeide rutiner for innhenting, bruk og lagring av opplysninger som spillere skal sende/rapportere hver dag, morgen og kveld. 

Spillere, trenere og støttepersonell skal screenes/undersøkes av lege før oppstart av trening med nærkontakt.

NHFs krav og retningslinjer – smitteforebygging

De 3 grunnpilarene:

 • Syke personer skal ikke delta på trening –aldri!
 • God hygiene skal praktiseres på trening –alltid!
 • Redusere kontakt mellom personer.

Øvrige smitteverntiltak:

 • Spillere, trenere og støttepersonell som tilhører risikogruppen skal ikke delta i aktivitet.
 • Ved luftveisinfeksjon med lette symptomer skal personen «være isolert» til ett døgn etter personen er symptomfri.  (Det samme gjelder dersom husstandsmedlem har symptomer.)
 • Dersom person har husstandsmedlem har fått bekreftet COVID-19, skal personen ikke delta i trening.  (Følge FHIsråd)
 • Ved mistanke om smitte på person skal medisinsk ansvarlige kontakte kommunehelsetjenesten med hensyn til testing.
 • Det er kun i forbindelse med spillsituasjoner avstandsregelen kan avvikes.
 • Det skal ikke være andre tilstede i hallen enn de som er involvert i aktiviteten.

NHFs krav og retningslinjer – monitorering

 • Den medisinsk ansvarlige har overordnet ansvar for monitoreringav spilleres helsetilstand. 
 • Den medisinsk ansvarlig skal jevnlig og minst ukentlig være til stede på treningsfeltet for å følge laget og spillerne tett. 
 • Spillere skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand. Resultat av egenrapportering skal registreres.
 • Måling av kroppstemperatur.
 • Sjekkliste på symptomer –besvares ja/nei.

NHFs krav og retningslinjer – God hygiene

 • Alle som deltar i aktiviteten, skal hyppig desinfisere hendene sine med desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. Mat kan kun serveres/deles ut i individuelle, lukkede porsjonspakninger.
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.
 • Spillere skal bruke nyvasket treningstøy.
 • Håndhilsing, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås.
 • Det skal hostes i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende håndvask).
 • Man bør unngå å berøre ansiktet.

NHFs krav og retningslinjer –Renhold

 • Det skal etableres forsterket renhold, spesielt av berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, toalettseter, kraner, dispensere, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig.
 • Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres før og etter trening. Det må sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. 
 • Felles garderober kan benyttes. Avstandsregelen på 1 meter skal overholdes i garderoben. 
 • Dersom avstanden mellom plasser og/eller dusjer er under 1 meter skal kun annenhver plass og annenhver dusj benyttes. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene. Fellesdusjene skal rengjøres grundig etter bruk.
 • Styrkerom kan benyttes. Minimum 1 meters avstand mellom personer må opprettholdes. Apparater, vekter ol. må rengjøres mellom hver bruker.

NHFs krav og retningslinjer –Treningskamper

 • Alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget bør i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen.
 • Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av treningskamper får tilgang til hallen der treningskamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til hallen, inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 60.
 • Det er kun på spillebanen (20*40m) det gis anledning til å fravike avstandsregelen.
 • Publikum skal ikke gis adgang til hallen. 
 • Om og hvordan klubben velger å rapportere fra kampen er klubbens eget anliggende og ikke en del av treningsprotokollen.
 • Klubbene kan invitere dommerteam til å dømme treningskamp.
Sponsorfamilien 05.06