Årsmøte: Ny visjon, nye verdier og LED-reklame! – ØIF Arendal

Årsmøte: Ny visjon, nye verdier og LED-reklame!

ØIF Arendal avholdt digitalt årsmøte mandag 15. juni. Og der ble det lagt mange, lange og omfattende planer.

ØIF Arendal har gjort mange omfattende endringer de seneste sesonger. På årsmøte mandag la man også grunnlaget for de kommende 5 årene. Og det er spennende ting i vente.

I forbindelse med innkalling til det som skulle være det ordinære årsmøte, ble klubbens regnskaper, som viser overskudd for 4. året på rad, omtalt. I går ble regnskapet godkjent av årsmøte. Det samme ble klubbens årsmelding og ikke minst langtidsplan for perioden 2020-2024.

Budsjett med korrigerte coronatall ble også presentert av styret og godkjent av årsmøte. Og klubbens kontrollkomitè omtaler klubbens drift som bedre enn noensinne.

Under sak nr. 7 – innkomne forslag, var det mange spennende forhold til behandling. At ØIF Arendal Elite og Øyestad IF Håndball er enige om å flytte alle spillere i G16/G18 og 2. divisjon tilbake til breddeklubben var en av disse sakene. Og årsmøte ga sin tilslutning, akkurat som årsmøte i Øyestad har gjort tidligere i år.

ØIF Arendal trenger også LED-skjermer når man i fremtiden skal spille Europacup. Derfor hadde styret foreslått at klubben skulle investere 2,7 millioner til slike skjermer og tilhørende programvare. Det har årsmøte gitt styret anledning til.

Videre så ble det gjort en endring i klubbens organisasjon. Nå har årsmøte, etter styrets forslag, opprettet en egen avdeling som heter samfunnskontakt. Der skal mye av klubbens virksomhet mot samfunnet, organiseres. Avdelingen ledes av Linda Dagestad Øygarden.

Olympiatoppen, spillegruppa, administrasjon har jobbet sammen for å lage et visjons- og verdigrunnlag som er avstemt med klubbens nye ambisjoner og posisjon. Resultatet av dette er forslag til ny visjon og nye verdier og kulturelle regler.

Ny visjon er:

Gjøre DU stolt

Hvor DU også kan suppleres av arendalitter, sørlendinger og håndball-Norge

Nye verdier:

F – Familie
Y – Ypperste
R – Råskap
A – Ansvar

Årsmøte har også vedtatt kulturelle regler:

Ingen er større enn laget og klubben

Gi tilbake ”drakta” bedre enn når du fikk den

Lev for ”drakta”. Dø for ”drakta”.

Det er ikke nok å være god
– det handler om å være fremragende

Gi alt – alltid

En gang ØIF Arendal, alltid en ØIF Arendal

Jobb hardere enn alle ex-ØIF Arendal

Det er en ære, ikke en jobb

Du må være i utvikling – for ikke å havne i avvikling

Siste sak på dagsorden var valg. Det sittende styret informerte at de var av den oppfatning at det i krevende coronatider trengs kontinuitet i pågående beslutningsprosesser for å sikre god kurs. Siden flere av styremedlemmene som er sentrale i dette arbeidet var på valg, var styret av den oppfatning at det ikke burde være kontiunitetsbrudd før klubben er tilbake i normaldrift. Forhåpentligvis ved neste ordinære årsmøte i mars 2021.

Styrets forslag om ikke å gjøre endringer var nesten, men ikke helt i overensstemmelse med valgkomiteens forslag. Valgkomiteen hadde innstilt en endring. Styrets forslag ble vedtatt.

Etter forslag fra Astri Smedsrud, støttet av valgkomiteen, ble det bestemt at styreleder og nestleder skulle ha forskjellig varighet på sine valgperioder. Forslaget kom først etter at leder var valgt og derfor var det nestleder som ble valgt for to perioder. Forslaget ble vedtatt.

Følgende styremedlemmer ble valgt på årsmøte i ØIF Arendal:
Styreleder, Erik Smedsrud, 1 år, Gjenvalg
Nestleder, Gunn Marit Eriksen, 2 år, Gjenvalg
Styremedlem, Karsten Anfinsen, 2 år, Gjenvalg

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:
Rudi Andersen, Marianne Rasch Johnsen, Tina Retterholt, Espen Stensøy, Karete Johansen (varamedlem).

Følgende valgkomitè ble valgt:
Leder, Siri Mathisen
Medlem, Frode Kirkedam
Medlem, Benedicte Nilsen
Varamedlem, Jan Lindal

Følgende kontrollkomitè ble valgt:
Medlem Tor E. Larsen – ikke på valg
Medlem Anita Mathiesen – ikke på valg
Varamedlem Anette Gran – 1 år.

Sponsorfamilien 05.06