Det utenkelige ser ut til å være det mest sannsynlige! – ØIF Arendal

Det utenkelige ser ut til å være det mest sannsynlige!

Sånn har det vært de siste 3 ukene. Det som i forrige uke var helt utenkelig, er neste uke den største selvfølgelighet. Og sånn kan det se ut som om det blir en stund fremover.

Nå er det bestemt at frem til 15. juni blir det ingen store idrettsaktiviteter med publikum på tribuner. Ennå er vi ikke inne i fasene med full epidemi. De ligger foran oss.

At det blir restriksjoner og nedstengning av mange av de tingene vi liker å gjøre om sommeren, er det ingen tvil om. I Danmark har man fra regjeringshold gjort det klart at det i alle fall vil se slik ut ut august måned.

Så langt ville ikke statsminister Erna Solberg strekke det, i alle fall ikke ennå. Noen festivaler står på skjelvende grunn og «nærmest vet» at de må avlyse sommerens happening. Men våger ikke helt å ta det inn over seg. Fotballen skjønner at de mest sannsynlig må planlegge i alle fall deler av årets sesong, uten publikum. Eller i det minste med et svært begrenset publikum.

De gangene vi hører regjeringsmedlemmer omtale antallet man snakker om er det 50, 100, 200 eller 1 000. Det er ikke 5 000 eller 10 000 eller 20 000 som det kan være på enkelte fotballkamper.

Også har det vært slik at det mest utenkelige den ene uken, har ikke vært «worst case» beskrivelser, men realiteter i den neste uken.

For ØIF Arendal startet det hele med en «uvirkelig» bortekamp mot Elverum uten publikum. Så ble hjemmekampen mot Drammen avlyst. Til slutt hele sluttspillet. Nå er spillere og administrasjon permittert. Uvisst hvor lenge. I alle fall til 15. juni slik det ser ut nå.

Mye tyder på at det vil være restriksjoner også utover høsten. Og det det vil være mest restriksjoner rundt er store forsamlinger er nesten helt sikkert. Det er i dag umulig å spå om det blir håndballkamper fra september med publikum på tribunen. Eller om det blir håndballkamper med maks begrensinger på publikumsdeltakelse. Eller på annen måte hva som skjer.

At det kommer til å bli strenge krav til gode smitterversrutiner er hevet over enhver tvil. Like sikkert er det at det kommer til å bli en annerledes start på sesongen 2020/21. Vi vet bare ikke hva og hvordan ennå.

Det skaper stadig flere utfordringer for oss klubber. Nå skulle for eksempel sesongkortsalget vært godt i gang. Sluttspillet har vi for lengst vendt oss til at er avlyst. I de kommende perioder skulle det vært tematreninger, håndballskoler, salg av sponsoravtaler og landslagsturnering og masse annen spennende aktiviteter. Felles for alle disse er at problemet ender i «lommeboka».

Tapte inntekter skaper problemer med å holde kostnadsnivået i klubben. Utfordringer i det kortsiktige likviditetsbilde. Helt kortsiktig er vi hjulpet av å få redusert kostnadene gjennom permitteringsordingen. Men den dekker ikke på langt nær de inntekter som blir borte.

Hvordan skal ØIF Arendal møte de kommende og krevende tidene?

Det er selvsagt det store 1000-kroners, ja for ikke å si millionkroners, spørsmålet. Og det er også spørsmålet alle håndballklubber og for den saks skyld også fotballklubber stiller seg om dagen.

ØIF Arendal har en langtidsplan. En løpende 5-årsplan som vi jobber etter. Det har ingen pandemiversjon. Nå må klubben tenke nytt. Vår oppgave er og blir å se muligheter i den krevende situasjon som både samfunnet og vår klubb er i.

ØIF Arendal skal stå sterkt når samfunnet en gang vender tilbake til en normalsituasjon. Både klubbens styre, administrasjon, spillere, trenere, dugnadsmedarbeidere, andre frivillige, supportere og sponsorer vil være ressursene for både å komme igjennom krisen og komme styrket ut av den.

Mer enn noen gang er et viktig at vi støtter hverandre. Bruk våre sponsorer. Hei frem de frivillige. Hei på gutta når de trener og hei på hverandre når vi møtes og i sosiale medier.

For når dette er over, ligger det flere muligheter som ikke lå der før denne pandemien satt oss ut for en stund.

Kan det være lov å håpe på en «forløsning» blant folk flest som lengter tilbake til selvfølgeligheter fra «gamle dager»? Som slutter opp om aktiviteter, konserter og håndballkamper omtrent som man gjorde rundt idrettsarrangementer i etterkrigstiden?

Når vi alle har oppdaget et det på ingen måte er selvfølgeligheter at det går topphåndballkamper i Sparebanken Sør Amfi. Kan det gi idretten generelt og ØIF Arendal spesielt den boosten som vi så sårt vil trenge når dette er over?

Det tror vi!

Og mens vi venter – bruk våre sponsorer! Bruk de lokale næringsdrivende, de som sponsor idretten og sørger for at aktiviteten finnes der når dette er over. Nå trenger vi, mer enn noen gang, at alle «våre» er så lojale som det er mulig ovenfor de som, tross tøffe tider, sponsor ØIF Arendal og idretten!

Du finner dem her:

sponsorfamilie_Sponsorpyramide 20/21