Regnskapet 2019: -Sjekk denne vanvittige utviklingen! – ØIF Arendal

Regnskapet 2019: -Sjekk denne vanvittige utviklingen!

ØIF Arendal skulle ha avholdt årsmøte. Vi presenterer noen av årsmøtesakene i ukene som kommer og starter med regnskapet!

ØIF Arendals regnskap for 2019 viser overskudd kr. 104 853,-. Og en totalomsetning på kr. 17 247 900,-. Det er i seg selv fantastiske tall. Men det virkelig perspektivet får man først om man går noen år tilbake. For eksempel til sist ØIF Arendal ble seriemester, i 2015. Den sesongen man faktisk ble både Norges- og seriemester.

Tidenes suksess-sesong 2014/2015 ble også klubbens aller tyngste i rengskapsbøkene. Den endte med underskudd på kr. 1 049 626,-. Og klubben stod med eiendeler verdt kr. 1 138 872,- og en gjeld på 2 991 375,-. Man hadde altså en negativ egenkapital på kr. 1 852 503,-. Nesten 2 millioner mindre eiendeler enn gjeld. Og i 2015 omsatte man for kr. 8,6 millioner.

Overskudd 4 år på rad (!)

Siden den gang har ØIF Arendal gått med overskudd 4 år på rad (!). Tilsammen har klubben gått med kr. 2 142 140,- i overskudd i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Dermed har altså klubben snudd den negative egenkapitalen fra 2015 på kr. 1 852 503,- til positiv egenkapital på kr. 289 637,-. Langt fra målsettingen om en positiv egenkapital på kr. 2,5 million, men uendelig mye bedre enn en negativ egenkapital på 2,1 million.

Doblet omsetningen

Den største utviklingen finner man allikevel i omsetningen. Sist gang man ble seriemester så omsatte klubben for kr. 8 638 634,-. I 2019 var omsetningen kr. 17 247 900,-. Omsetningen er altså ganske nøyaktig doblet, økt med 99,66% på de siste 4 årene.

Kostnadene har også gått betydelig opp. Og i 2019 brukte ØIF Arendal kr. 9 402 802,- i lønn, det er kr. 3 096 579,- mer enn i 2015.

Så er det å håpe at den fantastiske utviklingen klubbens regnskaper har opplevd ikke forringes av den kjedelige situasjon rundt coronaviruset…