Nå skulle det vært årsmøte… – ØIF Arendal

Nå skulle det vært årsmøte…

Tirsdag 24. mars var det planlagt årsmøte i ØIF Arendal. Sånn ble det ikke. Årsmøte er utsatt på ubestemt tid. Men fortvil ikke, vi har en plan!

Det er årsmøtetider for de fleste håndballklubber i disse dager. Og innen 31. mars må man i hht. lisensreglene ha avhold årsmøte. Naturlig nok er fristene utsatt nå, i første omgang til 15. juni.

ØIF Arendals styret har sagt at man avventer situasjon og bestemmer tidspunkt for nytt årsmøte når tiden er inne for det.

ØIF Arendals administrasjon har henvendt seg til Norges Håndballforbund med en forespørsel om det er lov til å ha et «digital» nett årsmøte. Antageligvis er det ikke det, man jammen hadde det vært morsomt om det lot seg gjøre.

Styret og administrasjon har uansett en plan. I de nærmeste dager vil klubben presentere regnskaper og årsmøte saker slik at du kan møte så forberedt som du aldri har vært før, når årsmøte først kan avholdes.

Vi gleder oss til mange hyggelige og positive saker, bare å glede seg!