Bent Svele, du tar grundig feil! – ØIF Arendal

Bent Svele, du tar grundig feil!

ØIF Arendals daglige leder slår hardt tilbake mot TV2 eksperten i denne kommentaren.

– Jeg tror at noen klubber også spekulerer i dette her. De går inn i en periode med lønnsutgifter og få inntekter, sier Bent Svele til podcasten «kommentatorbua» og siden gjengitt av TV2.no.

– Men avlyst sluttspill er det ikke mange klubber så taper penger på. For noen klubber spiller én kamp i sluttspillet på hjemmebane, og har kanskje inntekter på 50.000, mens utgiftene er større. Og så permitteres alle i to til tre måneder. Det sier seg selv at det regnestykket går veldig opp i fordel klubben, mener TV 2s håndballekspert.

Les hele saken på TV2.no

ØIF Arendals daglig leder, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, kommenterer:

Bent Svele som normalt er svært så kunnskapsfull, bør skaffe seg mer bakgrunnsinformasjon før han skyter fra hoften i sine «podcast». Spesielt når tema går utenfor håndballbanen på 40 x 20 meter. Det gjør nemlig svært vondt å få løskruttet fra ekspertkommentatoren «trøkt i tryne», i en allerede utrolig krevende klubbhverdag.

Vi i ØIF Arendal hørte kommentarene i Svele/Bredelis podcast «kommentatorbua» tidligere i uken. Og vi tok derfor raskt kontakt med Bent Svele for å gi han et bilde av hvordan det hele slår ut for oss. Vi ønsket å gi han oversikt og saklig grunnlag på hvordan coranasituasjon/oljesituasjon/valutasituasjon slår ut i vår klubb.

Først og fremst fordi vi oppfatter at Bent Svele er på syltynt grunnlag når han ønsker å mistenkeliggjøre håndballklubber fra å utnytte den krevende samfunnssituasjon til å ikke bare spare penger, men rent ut tjene penger på den.

Men for enkelte tror jeg ikke tapene er så store at det i utgangspunktet skulle være nødvendig å permittere, og at noen derfor spekulerer i dette for å spare penger – dessverre, sier han.

Bent Svele, TV2 ekspert til TV2.no

Samtidig ønsket vi å være opplysende slik at en meningsbærer som han selv, kunne få reelle faktum å forholde seg til. Det var vår oppfatning at det kunne styrke fremtidige kommentarer fra den kanten. I det miste gi han mer bredde til å forstå noen av klubbenes situasjon.

Det ser ikke ut som om det passet hverken han eller TV2.no. For når saken videreformidles gjennom TV2.no, er det kun Bent Sveles kosestund med misnøye i podcasten som formidles. Og alle mistenkliggjøringer.

Jeg etterlyser at klubbene forklarer hva de taper på dette, og det bør de dokumentere, slår Svele fast.

Bent Svele, TV2 ekspert til TV2.no

De opplysningene fikk Bent Svele av oss pr. telefon. Men vi skal selvsagt dele dem her også. Og nå ennå mer utfyllende, for på oppdrag fra Norges Idrettsforbund er de innrapportert for perioden mars til og med juni måned. Og det er disse tallene vi formidler her.

I perioden fra mars til og med juni taper ØIF Arendal kr. 425 515,- på kiosk/cafèsalg og ytterligere kr. 495 332,- på billettsalg. Tapet på loddsalg er kr. 79 846,-. Tilsammen kr. 1 000 693,-.

Forventet tap av sponsoravtaler (salg av nye avtaler, reforhandling av utgående avtaler og eventuelle tap av eksisterende avtaler), bonuser av avtaler (som følge av at sluttspill ikke ble spilt) og tap på fordringer er estimert til 1,3 million. Hvorav ca. 700 000,- allerede er realisert tap (noen i beste fall utsatte inntekter). Resten er estimert på bakgrunn av budsjettert re-salg, tap på fordringer og nysalg av sponsoravtaler i en klubb som har økt omsetningen flere millioner kroner i alle de siste sesongene.

Klubben forventer å få ytterligere reduserte kostnader som følge av at det ikke er aktivitet på ca. kr. 160 000,-. I tillegg forventes klubben å «spare» kr. 1 700 000,- på permitteringer/andre kostnader (forutsetter altså permitteringer ut juni måned).

Klubben taper også budsjetterte inntekter på håndballskole (kr. 225 000,-), sommerarrangement (kr. 300 000,-), tematrening (75 000,-) og cafèdrift forøvrig (kr. 100 000,-) til sammen inntekter på rundt kr. 700 000,-.

I sum gir dette ØIF Arendal en forskjell mellom tapte inntekter og reduserte kostnader på kr. 1 225 693,- i perioden fra mars til juni og som følge av den situasjon som vi som samfunn er oppe i.

Skulle permitteringen stoppe 1. juni (ikke 30. juni) øker dette tapet med kr. 475 000,- og ytterligere kr. 475 000,- om permitteringen skulle stoppe 1. mai. Dette fordi inntektene allerede er tapt gjennom at aktivitetene er avlyst/stoppet, mens utgiftene da altså vil påløpe for full tyngde. Potensialet er altså et tap for klubben på hele kr. 2 175 693,-.

Dette jobber vi nå hver eneste dag med å redusere som best vi kan. ØIF Arendals målsetting er å komme styrket ut av den vanskelige tiden. Nye inntektsprosjekter, som ikke involverer permitterte ansatte, vil snart bli lansert. Og alt vi kan kutte på kostnadssiden, jobbes det beintøft med hver eneste dag.

Herunder har klubben satt investeringen i LED-skjermer på vent. Kostnaden ved kjøp har som følge av den ekstreme situasjon med den norske kronen, har økt med ca. 750 000,-!

Regjeringen har bevilget 600 millioner til idretten. Hvor mye av dette som i sin tid tilfaller ØIF Arendal, aner vi ikke. Uansett beløp vil det hjelpe, men å tro at ØIF Arendal skulle komme igjennom denne svært krevende perioden uten permitteringer, det er å tro på julenissen.

Og bare for ordensskyld, om noen tror at det finnes klubber som virkelig ønsker å permittere, så er det vår oppfatning at man bør tenke seg riktig godt om. Vi håper i alle fall ikke at disse klubbene finnes!