ØIF Arendal stenger ned nesten all aktivitet – ØIF Arendal

ØIF Arendal stenger ned nesten all aktivitet

ØIF Arendals styre har i dag gjennomført styremøte hvor klubbens tiltak for å hjelpe myndighetene med å begrense smitten av coronavirus har blitt bestemt. I saken kan du lese en oppsummering av hva styret har kommet til.

Her er oversikt over de tiltak som allerede er gjennomført:

 • Speedbooking med sponsorene 19. mars er utsatt til august måned
 • Tematrening 20. mars er utsatt til august måned
 • Kampen 15. mars mot Drammen er avlyst
 • Antibac er plassert på alle kontorer
 • Klubbens ansatte/frivillige skal ikke lengre hilse på hverandre med håndtrykk eller klemmer.
 • Sluttspillet er avlyst

I tillegg har styret besluttet følgende tiltak:

 • Årsmøte som skulle vært avholdt 24. mars er utsatt på ubestemt tid.
 • Administrasjon skal jobbe fra hjemmekontor, kun sponsoraktiviteter/salg, samt noen få administrative oppgaver vil bli gjennomført. Ellers legges aktiviteten ned.
 • Kun salgsmøter gjennomføres, fortrinnsvis skypemøter.
 • All fellesaktivitet stoppes, med mindre den er absolutt nødvendig
 • Fellestreninger avlyses

I tillegg har styret bestemt:

 • Ansatte og klubbens omgivelser skal raskest mulig og uten opphold orienteres om situasjon.
 • Administrasjon skal utarbeide oversikt over de økonomiske konsekvensene dette har for klubben. Administrasjon er gitt fullmakt til å gjennomføre sparetiltak for å redusere de negative effektene av inntektsbortfall i nært samarbeid med styret gjennom arbeidsutvalget.