Utsetter rekordstort sponsortreff – ØIF Arendal

Utsetter rekordstort sponsortreff

Torsdag 19. mars hadde ØIF Arendal invitert til speedbooking med klubbens B2B-sponsorer. Og påmelding var rekordstor. Nå utsettes møtet til august/september.

– ØIF Arendal og tar selvsagt på alvor de retningslinjer som blir gitt oss av både Folkehelse Instituttet, Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norsk Topphåndball og kommunelegen i Arendal. Nå innretter vi aktiviteten i hht. dette og derfor er vi også nødt til å utsette sponsorteffet 19. mars. Sponsortreffet som er regnet som «årets mest lønnsomme dag» for våre sponsorer, forteller daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Mer enn 100 personer var ventet til sponsorteffet som skulle vært avholdt på Clarion Hotel Tyholmen.

– Dette er selvsagt trist. Men vi er nødt til å ta på alvor den situasjon som har oppstått. Samfunnet vårt er i en ekstraordinær situasjon og det krever ekstraordinære løsninger.

Normalt møtes alle klubbens sponsorer til et årlig speedbookingsmøte. Her velger sponsorene hvilke andre sponsorer de ønsker å møte, så setter klubben opp en «møtecup». På denne måten kan sponsorene få 8-10 nye kunder bare på en dag!