Otterlei Group og Sparebanken Sør øker og forlenger med ØIF Arendal! – ØIF Arendal

Otterlei Group og Sparebanken Sør øker og forlenger med ØIF Arendal!

Uten Sparebanken Sør og uten Otterlei Group, med Adax Norac som de to største, ville det rett og slett ikke vært titler å feire i Sør Amfi!

– ØIF Arendals sponsorbudsjett for 2020 er på nesten 11 millioner. Det er «mange bekker små» som tar oss ditt. Men de to største aktørene er Sparebanken Sør og Otterlei Group med Adax og Norac. Uten disse ville det ikke vært en eneste tittel i pokalskapet til ØIF Arendal, forteller daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

– ØIF Arendal har i dag cirka 100 sponsorer. Og det er alle disse som hver og en bidrar til at klubben er kommet så langt som vi har og som gjør at vi kan utfordre de aller beste klubbene i Norge og Norden. Vår modell er «mange bekker små gjør en stor å».

– Selv om vi også har endel fantastiske «mellomstore» sponsorer, er det allikevel to sponsorer som gjør den helt store forskjellen. Og som vi uten noen form for blygsel kan si at vi aldri hadde vært der vi er, hadde det ikke vært for deres engasjement. Sparebanken Sør og Otterlei Group. Adax og Norac er de to mest synlige i Otterlei Group, men Jan Sigurd har engasjert flere av de andre selskapene sine også.

Og nå har de fantastiske sponsorene re-signert for 3 nye sesonger.

– Det betyr at vi kan fortsette den utviklingen som vi jobber etter i 5-års plan som styret har besluttet. Det gir oss trygghet om at de største er med i ennå noen år. Noe vi er utrolig takknemlig for.

Bruun Hansen synes naturlig nok at det er veldig tas å ha de to selskapene med videre.

– I disse tider er det mange store internasjonale selskaper, være seg det er netthandel, Facebook, Google eller hva de heter, som også blir store aktører i vårt lokalsamfunn. Ingen av disse som bryr seg mye om organisasjonslivet på Sørlandet eller i Arendal. Eller at vi har sunne forbilder som forfekter viktige mellommenneskelige verdier. At vi har forbilder som forener oss og bygger fellesskapsverdier.

– Selskaper som Sparebanken Sør, Adax og Norac gjør det. I likhet med våre andre sponsorer. Jeg både håper og tror at det er med på å påvirke supportere og mennesker med hjertet i denne delen av landet. At de ser hvilke selskaper som engasjerer seg og som bidrar til at vår del av verden er et godt sted å vokse opp. Ikke bare over skatteseddel og gjennom verdiskapning i egne selskaper. Med ved å gi oss flotte forbilder og sunne interesser og verdier. Sparebanken Sør, Adax og Norac bygger mer enn egne verdier i eget selskap når de tar så stort ansvar, ikke bare hos oss, men på hele Sørlandet. Derfor håper jeg at alle som heier på oss også heier på de som gjør det mulig å være ØIF Arendal med store ambisjoner på vegne av hele landsdelen. De som gjør det mulig for ØIF Arendal å vinne titler også i fremtiden.

– De firmaene som gjør det mulig for ØIF Arendal og for eksempel reise inn til Oslo Spektrum for å spille NM-finale med 7 000 på tribunen og med fantastiske 2 500 av dem fra Sørlandet. De firmaene håper jeg at alle som heier på ØIF Arendal legger seg godt på minne. Bruk dem når du kan. For de heier på oss, på deg, på Arendal og hele Sørlandet!