Nå har disse bestemt hvor ØIF Arendal skal være i 2024! – ØIF Arendal

Nå har disse bestemt hvor ØIF Arendal skal være i 2024!

I går gikk startskuddet på prosessen som skal revidere klubbens løpende 5-års plan. Den som bestemmer hvilke målsettinger klubben skal ha for de ulike driftsområdene.

Det var styret i ØIF Arendal var samlet for å gi sine føringer for de ytre rammer i strategiarbeidet. På formiddagen hadde administrasjon gjort en tilsvarende jobb, slik at styret fikk de føringer med seg som administrasjon mente var viktig.

Det var på årsmøte i mars 2019 at det forrige styret la frem klubbens første 5-årsplan. Den dekte perioden 2019-2023. Og styret brukte mye av styremte til å evaluering 2019-statusen, før man gjorde justeringer av perioden frem til 2023 og ikke minst la til målene for 2024.

Det var et veldig fornøyd styret som konstaterte at klubben driver godt mot målsettingene innenfor alle driftsområder. Diskusjonene gikk mest på de politiske føringene i rammene og tidsperspektiver for noen av delmålene.

Og selvsagt gikk det endel gode samtaler på konsekvenser av tøffe mål og hva som kreves for å komme ditt man ønsker.

Etter gårsdagens styremøte har styret sendt strategiplanen tilbake til administrasjon som skal før den i penn, før den skal vedtas sammen med både budsjettet for 2020, langtidsbudsjettet for perioden 2020-2024. Det skjer først i styremøte i januar og så skal alle medlemmene få ta del i den når alt skal behandles på årsmøte i mars.

Styret i ØIF Arendal består av Karsten A. Anfinsen, Ole Aasen (administrasjonssjef), Rudi Andersen, Erik Smedsrud (leder), Gunn-Marit Eriksen (nestleder), Marianne Rasch Johnsen, Karete Johansen, Tina Mørner Retterholt og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen (fotograf), samt Espen Stensøy.