Runar vant frem, får ny kamp mot Follo – ØIF Arendal

Runar vant frem, får ny kamp mot Follo

Etter Rema 1000-ligakampen mellom Follo og Runar, leverte sandefjordingene inn protest på en delegatavgjørelse mot slutten av kampen. Nå har de fått medhold og kampen må spilles på nytt.

Det var i forbindelse med bytte mot slutten av kampen at delegaten tar affære og vil at dommerene skal vise ut en Runar-spiller som åpenbart ikke har gjort noe feil.

Slik bildene viser, skjer det ingen feil i det hele tatt. Annet enn at det tar tid før Runar-spillerne skjønner at de har tatt flere spillere av banen enn nødvendig og at de må ha en spiller til inn i forsvar.

Først når siste spilleren går på banen, blåser delegaten og vil ha Runars spiller nr. 15 utvist. Dette følger dommerne.

Her kan du se situasjon:

Runar får ny kamp.

Her er hva sanksjonskomiteen skriver om saken:

Det er på det rene at kampens delegat opplever at det foregår regelbrudd i
forbindelse med ovennevnte bytter. I hans skriftlige uttalelse til saken anfører han at dette skjer ved at målvakten entrer banen før første Runarspiller er av banen. Dommer forklarer at de ikke ser situasjonen, men utviser spilleren ut fra delegatens opplysning om at spiller nr. 15 hadde begått feil innbytte.

Den fremlagte videofilmen viser ingen feil ved byttene man ser, men bildene viser ikke målvakten i det han entrer banen. Ut fra bildene kan det tyde på at delegaten mister oversikt og derved misforstår situasjonen.

Sanksjonskomiteen mener likevel at selve vurderingen av om det inntreffer en forseelse og om denne skal medføre utvisning er opp til dommerens
skjønnsutøvelse. Feil bytte er her delegatens oppgave og han må regnes som dommer i denne sammenheng.

I alle kamper er det skjønnsmessige situasjoner som blir opplevd forskjellig og feil begås, også av dommer. Videobevis vil ofte kunne så tvil om eller dokumentere feil skjønnsutøvelse. Denne typen enkeltavgjørelser som det er en rekke av i hver kamp, ligger innenfor dommerens skjønn der og da, og kan ikke i ettertid brukes som grunnlag for protest på kampens resultat.
Når SAK likevel finner at Runar må gis medhold i sin protest er dette begrunnet protestens andre grunnlag. Av bildene og dommerens forklaring er det åpenbart at delegaten ber dommer utvise spilleren som byttes ut og ikke spilleren som kommer inn på banen. Spilleregel 4.5 sier klart at det er spilleren, som går inn på banen for tidlig, som skal bestraffes. Feilen, som her begås, er ikke basert på en skjønnsmessig vurdering, men en feil anvendelse av regelverket. Det er tilstrekkelig å vise at delegaten forklarer at feilen skjer ved bytte målvakt mot utespiller. Etter spilleregel 4.5 er det da målvakten som skal utvises.

Da kampen er jevn og ender 25-25 finner vi å måtte legge til grunn at utvisning av feil spiller kan ha innvirket på kampens resultat.

Sanksjonskomiteens kjennelse er at protesten tas til følge og ny kamp settes opp. Follo har frem til 15. november med å avgjøre om de vil anke beslutningen.