Det er disse som har bestemt ØIF Arendals fremtid! – ØIF Arendal

Det er disse som har bestemt ØIF Arendals fremtid!

Det var en god håndfull med engasjerte ØIF Arendal-sjeler som brukte gårsdagen til å legge første hånd på hvor ØIF Arendal skal være i 2024!

Gårsdagens møte var starten på dette årets strategiarbeid. Og engasjementet var høyt. Diskusjon gikk på alt fra visjon, visjons innhold og mening innom hvor mange arendalitter og sørlendinger vi ønsker i laget, til helt konkrete forbedringstiltak.

Målsettinger ble avstemt. Og klubbens måte å drifte på ble diskutert.

At klubben er på riktig spor levnet forsamlingen liten tvil om. Det var mange lovord å høre for styre og administrasjon for det arbeidet som er gjort og hvor klubben befinner seg i dag.

Sponser ØIF Arendal

Samtidig ble det lagt nye «hårete» mål for fremtiden. Både den som er veldig nær og den som er noe lengre fremme. Faktisk helt til 2024.

Forbedringspotensialet ligger imidlertid litt mer i det nære. De har administrasjon fått overlevert og dette skal innarbeides i det som senere vil bli presentert til styret.

I sin til vil styre legge frem forslag til ny 5-års langtidsplan på årsmøte i mars. Da vil 2019 være byttet ut med 2024, slik at planene er lagt for årene 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024.

Det er denne plan både styret og administrasjon skal levere på i årene som kommer – spennende!

I alle fall for alle dem så nå har vært med på å legge de ytre rammer for dette arbeidet!

Bosvik sponser ØIF Arendal