Gjør comeback som sponsor – ØIF Arendal

Gjør comeback som sponsor

Det er er ikke bare spillere som ikler seg ØIF-drakt igjen. Sponsorer og samarbeidspartnere gjør det samme.

Da ØIF Arendal startet sin klatring fra nivå 2 i norsk håndball og til eliten, var Personalhuset med på laget. I flere år var bemanningsbyrået med, men i 2014 tok byrået et annet veivalg når det gjaldt sine sponsorporteføljer. Ifølge kontorleder for avdelingen i Arendal, Knut Handeland, valgte Personalhuset da å bruke sine sponsorbudsjett på andre nettverk i regionen.

– Da Personalhuset startet avdelingen i Arendal i 2008, tok jeg kontakt med daværende sportslig leder i ØIF Arendal, Kjetil Øygarden, for å sjekke mulighetene for et partnersamarbeid. Vi ble mottatt med åpne armer og fikk tilgang til spennende bedriftsnettverk som var viktige for oss som nystartet avdeling i Aust-Agder, forklarer Handeland.

https://www.instagram.com/personalhuset_norge/

Toppidrett og næringsliv har mange fellestrekk, ifølge Handeland. Det er i stor grad B2B-nettverket og flere gode samtaler med daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen som gjør at Personalhuset er klare for comeback som samarbeidspartner for ØIF Arendal.
Handeland trekker frem at toppidrettskulturen er noe Personalhuset kan identifisere seg med. Rådgiver ved kontoret i Arendal, Ida de Lange, spilte i yngre år håndball for ØIF Arendal, mens sønnen til kontorsjefen ved Arendal-kontoret spiller for ØIF Arendal sitt G2004-lag.

Sjekk årets spillerstall.

– Dette gir en ekstra tilhørighet til klubben for de ansatte ved kontoret i Arendal, opplyser en smilende Handeland.

– Personalhuset håper å kunne bli en positiv bidragsyter i nettverket til ØIF Arendal, både i form av de tjenestene vi kan tilby innen rådgivning, rekruttering og bemanning, men også for å styrke samhandlingen i B2B-nettverket i klubben. Personalhuset tenker langsiktig og har foreløpig tegnet en treårsavtale som partner med ØIF Arendal, legger han til.

https://www.facebook.com/personalhusetarendal/

Fakta om Personalhuset: Er i dag landets største norskeide rekrutterings- og bemanningsselskap. Har sterk lokal forankring på Sørlandet og har vært representert i landsdelen siden 2006. Personalhuset har i dag syv ansatte rådgivere i Arendal og Kristiansand som jobber både med rekruttering til faste stillinger og bemanning til midlertidige vikarbehov.  Personalhusets mål er å være bransjens mest synlige og innovative selskap og søker hele tiden å inspirere, utfordre og bry seg i alt de foretar seg, det være seg i kontakt med både kunder som har behov for å ansette eller jobbsøkere de skal hjelpe videre i karrieren sin.