Det Internasjonale Håndball Forbundet vurderer nye regelendringer! – ØIF Arendal

Det Internasjonale Håndball Forbundet vurderer nye regelendringer!

Nå kan det bli endringer i passivtbedømningen, utvisning for å treffe målvakten i ansiktet og markering av midtpunktet på banen med en ring slik som fotballbanen er markert. Dog og selvsagt i en betydelig mindre diameter.

Det Internasjonale Håndallforbundet (IHF) ønsker å teste ut nye endringer av eksisterende regler. Her er forslagene:

Passivt spill
IHF ønsker ferre pasninger fra dommeren markerer for passivt spill og til man blåser. Fra dagens 6 pasninger til 4.

Treffe målvakten i ansiktet med ballen
IHF ønsker at spillere som truffer målvakten «direkte» i ansaktet skal få 2-minutter, uansett situasjon. Det betyr at det blir endel «mildere» for 7-meterkast som i dag bedømmes med rødt kort. Men man inkluderer alle skudd i regelen. Så dersom man treffer målvakten direkte i ansiktet, blir det 2-minutter utvisning.

Nytt «avkastområde»
Her er det ønske om et sirkel som markerer midtbaneområdet i størrelsesorden mellom 3,5-5 meter (avstand skal testes ut for å se hva som er formålstjenelig). Spilleren må ha et ben i bakken når det blåses for avkast og hele spilleren må være på innsiden av «avkastområdet». Alle lagkamerater må være på egen side av midtbanen eller i avkastområdet. Motstaderen må være utenfor avkastområdet.