Nå kan du rapportere mistanker om ulovligheter i håndball anonymt! – ØIF Arendal

Nå kan du rapportere mistanker om ulovligheter i håndball anonymt!

Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) har innført en rapporteringsplattform som gir alle mulighet til, anynomt, å rapportere opplysninger dersom man har informasjon om at det har foregått ulovligheter innenfor håndballen.

På EHFs kongress i juni 2018 i Glasgow, Skottland, foreslo det irske olympiske håndballforbundet at håndballen skulle innføre en anonym plattform hvor tredjeparter skal ha mulighet til å rappotere potensielle forseelser i håndball.

Som svar på dette forslaget har EHF fra 3. mai 2019 innført en slik plattform.

Link til plattformen https://report.whistleb.com/en/ehf

Dersom noen hører om eller har direkte kjennskap til forhold som ikke hører hjemme i idretten vår og som i dag skjer uten at almenheten kjenner til det, kan man altså i fremtiden varsle om dette helt anonymt.

Plattformen som brukes til å rapportere inn er ikke på det Europeiske Håndballforbundets egne nettsider. Det skyldes at de som rapporterer skal være helt anonyme og at f.eks. ikke IP-adresser skal kunne spores av håndballorganisasjon selv.

denne linken kan du få ytterligere informasjon om EHFs politikk på området: http://www.eurohandball.com/ehf/reporting