ØIF Arendal i grønn kategori – ØIF Arendal

ØIF Arendal i grønn kategori

9 herreklubber og 5 dameklubber har så langt fått elitelisens for sesongen 2019/20. Samtlige herreklubber som har fått lisens, med unntak av Halden (som spiller i hall på dispensasjon og derfor har gul kategori) har fått grønn kategori.

ØIF Arendal hadde 1.1.2018 en liten positiv egenkapital. Det var første gang i historien at klubben hadde nettopp det. I 2018 plusset man på egenkapitalen med ca. kr. 70 000,- og har således innfridd alle NHFs krav til elitelisens for kommende sesong.

Her kan du lese Norges Håndballforbunds begrunnelse for å gi ØIF Arendal lisens i grønn kategori:

Klubben har oppfylt kravene til Elitelisens.
Organisasjon:
– Klubben har levert omfattende og god dokumentasjon på områdene under organisasjon i reglementet.
– Verdibasert ledelse: Klubben har levert dokumentasjon på sine verdier.
– Organisasjonsplan: Klubben har levert organisasjonsplan som viser klubbens organisering.
– Instrukser: Klubben har beskrevet instrukser med fullmakter for styret og administrasjonen i innsendte organisasjonsnormer. Klubben har i tillegg lagt ved egen styreinstruks. Klubben har også informert om utvalg med myndighet og rapportering. Instruksene kan tydeliggjøres på ansvar og mandat for leder av de respektive utvalgene, spesielt for sportslig ledelse og arrangementssjef.
– Sport: Klubben har bekreftet trenerutdanning, egenrekruttering og gjennomført antidopingarbeid.
– Innlevert handlingsplan er etter mal og er konkret med tiltak, frister, ansvar og oppfølging.

Økonomi:
– Klubben leverer ett positivt resultat på ca. kr 70’ i 2018 og imøtekommer kravet om positiv EK. Klubben har en resultatgrad på 0,5 % i 2018 og en EK-grad på 1,2 %. Likviditetsgraden er 0,83, som er noe svak.
– I budsjettet for 2019 er det budsjettert med inntekter på kr 16.496’ og ett resultat på ca. kr 342’. Budsjetterte inntekter og kostnader øker noe sammenliknet med regnskapet for 2018. Med relativt små marginer på positiv EK, sett opp mot omsetning, må klubben fortsatt ha fokus på økonomien fremover.

Arenagodkjenning:
Sør Amfi er godkjent.

 

Her er status på eliteserilisensbehandlingene (se link til oppdatert status hos Norges Håndballforbund):

Eliteserien Menn:
Elverum Håndball – Grønn kategori
Haslum HK – Grønn kategori
Runar IL Håndball – Grønn kategori
Drammen HK – Grønn kategori
Bækkelaget Håndball Elite – Grønn kategori
Kolstad Håndball – Grønn kategori
Follo HK – Grønn kategori
Halden Topphåndball – Gul kategori*)
Øyestad IF Håndball Elite – Grønn kategori

Eliteserien Kvinner:
Sola HK – Grønn kategori
Storhamar Håndball Elite – Grønn kategori
Fredrikstad Bkl. – Gul kategori
Fana IL Håndball – Grønn kategori
Våg Håndball Elite – Grønn kategori

1. divisjon Menn:
Viking Stavanger HK – Grønn kategori
Bodø HK – Gul kategori
Nøtterøy Håndball Elite – Gul kategori
Falk SPKL – Gul kategori
Charlottenlund SK – Gul kategori

1. divisjon Kvinner:
Førde IL Håndball – Grønn kategori
Rælingen HK – Gul kategori*)
Ålgård HK – Gul kategori*)
Charlottenlund SK – Gul kategori

*) Halden, Rælingen og Ålgård har fått dispensasjon til å spille i egen hall i kommende sesong. Da er konsekvensen gul kategori i stedet for grønn kategori.

Kategorier: 
Grønn kategori har alle elementer oppfylt.
Gul kategori har mindre alvorlige mangler fra reglementet, mens
rød kategori har alvorlige mangler som er vurdert enkeltvis eller samlet.