Musikanter fikk millioner i semifinalepausen – ØIF Arendal

Musikanter fikk millioner i semifinalepausen

Det var ikke småpenger som ble delt ut i pausen i semifinalen mellom ØIF og Kolstad. Alle som var til stede bet seg nok merke i alle som var til stede med instrumenter i hallen.

I den tredje semifinalen i sluttspillet var det ikke bare trommene til Svermen som fikk briljere. Det fikk også en rekke musikanter fra de lokale skolekorpsene.

De var spesielt invitert til hallen av Sparebanken Sør, som også er en stor støttespiller til ØIF Arendal. Banken hadde invitert 160 korpsmusikanter til kampen, men de hadde også en baktanke med det – av det positive salget.

 

For i pausen av kampen kunne en stolt Frode Pedersen fra Sparebanken Sør dele ut en stor gavesjekk til korpsene i bankens nedslagsfelt.

– Banken gir 2,5 millioner til alle skolekorpsene i bankens nedslagsfelt. Pengene går til korps fra Bryne i vest og til Skien i øst. Pengene fordeles etter størrelse på korpsene, opplyser en stolt Pedersen.

 

Det er gjennom Sparebanken Sørs Gavefond at pengene kommer korpsene til gode.

Og det er ikke unaturlig at utdelingen skjer bare et par uker før skolekorpsenes virkelige, årlige tumleplass og der alle skolekorpsene virkelig får vist seg frem, nemlig 17. mai.

– Intensjonen er at det skal være en gave til korpsene nå før 17.mai. Dette er en del av det at banken ønsker å være en aktør i nærmiljøet, og vi ser på skolekorpsene som en svært viktig aktør i så måte, forklarer Pedersen.