Heia Sparebanken Sør! – ØIF Arendal

Heia Sparebanken Sør!

Liker du organisasjonslivet i og rundt Sørlandet? Liker du at barn og unge skal ha gode tilbud og forbilder å se opp til? Være seg det er musikk-korps, små og store idrettsstjerner i ung eller "gammel" alder? Eller på andre kultur- og idrettsarenaer. Liker du bedrifter som bryr seg om mer enn å tjene penger? Da bør du jammen heie på Sparebanken Sør du også!

I går var de til stede i Sparebanken Sør Amfi (merk deg navnet) for å dele ut penger til musikk-korps i vår region. Sparebanken Sør. Tilsammen deler banken ut 2,5 million til musikk-korps i banken nedslagsområde, fra Bryne i vest til Skien i Øst. Rene gaver i form av penger til bruk for å gjøre musikk-korps mer attraktivt for dem som allerede er rekruttert inn i korpsene og for å gjøre det ennå mer attraktivt for nye unge «musikkspirer» å begynne.

Gaven må helt sikkert også sees på som en påskønnelse til alle dem som legger ned time etter time på dugnad i de samme korpsene. Gaven «forteller» at det er mange som heier på dem for det de gjør. Sparebanken Sør drar det hele «litt» lengre – de heier ikke bare «litt» ekstra, de heier veldig høyt!

Og selv om helt sikkert ikke alle får ja når man søker midler hos banken, bør alle som bor her på Sørlandet heie ekstra på de bedriftene som tar slikt samfunnsansvar som Sparebanken Sør gjør. Man skal ikke være på mange idrettsarrangementer som vi håndballfolk normalt frekventerer før vi oppdager hvor mange små og store barn som profilerer banken med sin logo. Fordi banken heier på klubben, laget og ikke minst alle de frivillige som stiller opp for at alle små og store som lever håndballdrømmen. De unge som bruker disse arenaene til alt fra sosial trening, til det å skape livsvarige vennskap med nære og gode håndballvenner. For eksempel.

Sparebanken Sør sponser også eliteklubber, som f.eks. oss i ØIF Arendal. Sammen med mange andre sponsorer bidrar de til at distriktet de er endel av får sine «fyrtårn», sånne fyrtårn som gjør det litt ekstra gøy å være fra Arendal. Sånne «fyrtrån» som bygger en lokal og regional stolthet som bare kan skapes når nær 2 000 mennesker kommer sammen og «går ut av sitt gode skinn» i stadige seiersruser! Eller slukker felles sorger.

Når Sparebanken Sør sponsor slike «eliteklubber», sponsor man samtidig de 120 dugnadsmedarbeiderne som finner sitt dalige sosiale virke i klubben. Da sponsor man ikke bare Eirik Heia Pedersen og hans «likemenn» i Norgestoppen. Man sponsor alle frivillige. Det er en påskjønnelse til styret for den jobben som frivillige legger ned der. Det er en påskjønnelse til Trygve for oppmannsjobben. Til alle gulvleggerne for det de gjør for «sin» klubb. Og til Gunnar GT og Geir Terkelsen for sine bidrag til å gjøre ØIF Arendal helt unik. Og til alle andre. Og til hele byen som er stolte når klubben henter sårt tillengtede titler til Sørlandet og fantastiske Arendal.

Det er mange sponsorer som gjør slikt mulig. Sparebanken Sør er en av dem som bryr seg aller mest. Som heier på flest og som heier ganske så høyt.

Det er jammen all grunn til å slutte der denne saken begynte: Heia Sparebanken Sør (og alle andre sponsor) som bidrar til å smøre «samfunnsmaskineriet» på denne måten!

Bruk dem neste gang du kan, for da heier du indirekte på oss du også!

For en ting kan vi love, det hadde ikke blitt titler til ØIF Arendal om ikke Sparebanken Sør hadde vært en av de mange som sponsor klubben!