Arendal B2B: – 300 forretningsmøter på 4 timer! – ØIF Arendal

Arendal B2B: – 300 forretningsmøter på 4 timer!

Fredag samlet ØIF Arendal sponsorene i ArendalB2B til speedbookingsmøter. Til en lønnsom dag i norges mest kreative møtelokaler hos J.B Ugland Eiendom i Grimstad. Og lønnsomt ble det skal vi tolke tilbakemeldingene fra sponsorene!

Skal ØIF Arendal lykkes på håndballbanen, må man også lykkes utenfor håndballbanen. Sponsorinntektene utgjør den aller største enkeltinntekten. Og skal man skaffe de nødvendige rammer for sportslig satsning, så må sørge for å lage sponsorkonsepter som sponsorene finner attraktive – og levere på disse.

Noe av det mest popluære er ØIF Arendals speedbookingsmøter. Sist fredag var et slikt møte og her møtte de fleste sponsorene 9 potensielle kunder/leverandører i løpet av kun få timer. Men andre ord et potensiale for svært lønnsomme timer.

– Dessto mer forretning vi klarer å initiere gjennom klubbens nettverkt mellom sponsorene, dessto mer viktig er vi som klubb og våre arenaer. Og det sier seg selv at sponsorene ikke forlater lønnsomme sponsorater. Skal vi lykkes i å nå våre sportslige målsettinger, må vi sørge for å lykkes i sponsormarkedet også.

Det forteller ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

– Og det er minst like viktig å ha fokus mot sponsorene og oppfølgning av disse som det er å ha fokus på det sportslige. Dette henger godt sammen. Vi må være gode til begge deler.

Og tilbakemeldingene var gode.

– Ja, det er gode tilbakemeldinger. Og det er inspirerende for oss som jobber med dette. Vi legger ned mange timer og mye tanker for å finne ut hvordan vi kan være det verktøyet som sponsorene våre ønsker at vi skal være for dem. Og vår «medalje» er jo at sponsorene er fornøyd og at de tegner nye avtaler med oss og kanskje også ønsker å øke sitt engasjement i klubben.

Slik så ØIF Arendals møtbord ut på fredag: